nieuws

29 okt 2012, 10:10

Coalitie zet schouders onder Groninger Forum: commerciëler. Maar hoe?

De vijf collegepartijen die in Groningen een nieuwe coalitie hebben gesmeed hebben afgesproken samen de schouder onder het Groninger Forum te zetten. Samen willen ze er voor zorgen dat het een succes wordt. Maar daarvoor zal het commerciëler moeten. De GIC nodigt lezers uit om met suggesties te komen voor de vraag hoe dat dan zou kunnen. Mail ons uw ideeën!

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vijf coalitiepartijen PvdA, VVD, SP, D66 en CDA vinden het Groninger Forum van groot belang voor de toekomst van de binnenstad. ‘Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat het een succes wordt. (…)De programmering moet er op gericht zijn zoveel mogelijk bezoekers naar het Forum te trekken. Bij voorkeur betalende bezoekers. Ook moet het Groninger Forum de stad in, en van en voor alle Stadjers worden’, zo staat in het Prinsenhofakkoord. En verder:

In 2017 willen wij een Forum dat commerciëler is, meer inkomsten genereert en een efficiëntere organisatie heeft, zodat de gemeentelijke bijdrage omlaag kan. Wij denken dat dat mogelijk is. Het uitgangspunt is dat de gemeentelijke bijdrage vanaf 2014 omlaag gaat met 100.000 euro structureel. Wij vragen een onafhankelijke partij in kaart te brengen welke ruimte er is voor extra commerciële activiteit in de begroting van het Groninger Forum. Wij wachten de uitkomst van dit advies af, maar houden rekening met een structurele korting van 500.000 euro vanaf 2017.’

SUGGESTIES GIC-lezers


De GIC wil haar lezers graag vragen mee te denken. Hoe krijgen we het Groninger Forum commercieel succesvol? Al uw reacties zullen ter kennis worden gebracht aan de coalitiepartners.

 

(Suggesties kunt u plaatsen als lezersreactie. Attentie: ons systeem werkt zo dat wie een reactie plaatst een mailtje krijgt, dat u dan nog wel even moet bevestigen.)