nieuws

30 mrt 2010, 22:10

ChristenUnie: ’VVD plaatste zichzelf buitenspel voor Gronings college van B en W’

Volgens de ChristenUnie heeft de VVD in Groningen het geheel en al aan zichzelf te wijten dat die partij niet in het college van B en W is gekomen. Daarvoor had de VVD nu eenmaal te afwijkende standpunten inzake Groninger Forum en de tram. Dat de ChristenUnie niet in het nieuwe college kwam lag aan de ChristenUnie zelf. Volgens deze partij lag het niet voor de hand om samen met het CDA min of meer een wethouderszetel te bezetten. Een en ander betoogt Inge Jongman van de ChristenUnie in de DSG. Ze betoogt:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

(…)Vervolgens kwam de vraag of wij dat ook zouden zien zitten in een soort van Almereconstructie, waarbij CU en CDA gezamenlijk bestuursverantwoordelijkheid dragen, door een CDA-wethouder te laten optreden namens CU/CDA en een CU-er de functie van politiek assistent te laten vervullen. Van deze constructie hebben wij meteen aangegeven daar niet voor te voelen. En hebben aangegeven dat we, gezien de verkiezingsuitslag niet als eerste in de rij staan. Daarom eerst onze blik op de overige partijen:’
‘Als eerste stond wat ons betreft de VVD in de rij. Wat er exact in de gesprekken met de VVD aan de orde is geweest, kunnen wij niet beoordelen; in de persverklaring staat hierover: onvoldoende mogelijkheden om te komen tot een gedeelde visie.
Daarbij hebben wij gemerkt en gezien hoe er politieke splijtzwammen (lees RegioTram en Groninger Forum) zijn opgeworpen door zowel de VVD als de Stadspartij. Deze splijtzwammen hebben er naar de mening van de ChristenUnie voor gezorgd dat het onmogelijk is om in een college te treden dat vóór deze plannen is, terwijl je jezelf in de verkiezingen als een verklaard tegenstander hebt opgeworpen. Jammer voor de VVD, want in het verleden hebben ze aangetoond wel degelijk over bestuurskracht te beschikken. ‘