nieuws

20 jun 2001, 00:12

Christenen kunnen niet terug naar Irak, aldus Groningse rechter

Syrisch-orthodoxe christenen uit Centraal Irak die naar Nederland zijn gevlucht kunnen niet meer zonder meer teruggestuurd worden naar Noord-Irak. Dat is volgens de Werkgroep Vluchtelingen Vrij het gevolg van een uitspraak van de Groninger Vreemdelingenkamer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze stelde een Irakese vluchteling in het gelijk die voor de rechter had betoogd dat de Nederlandse staat ten onrechte zijn vergunning voor tijdelijk verblijf niet had verlengd.
Volgens de Groningse Werkgroep Vluchtelingen Vrij is de uitspraak van de Groningse rechter van groot belang voor circa negenduizend vluchtelingen uit Noord en Centraal Irak die ook een vergunning hadden voor tijdelijk verblijf die niet door het ministerie van justitie is verlengd.
De Groninger Vreemdelingenkamer oordeelde dat Noord Irak geen binnenlands vestigingsalternatief is voor Syrisch orthodoxe christenen uit Centraal Irak. Volgens de Werkgroep Vluchtelingen Vrij is die uitspraak in strijd met de visie van de Nederlandse overheid die in ambtsberichten stelt dat Noord Irak wel een vestigingsalternatief is voor syrisch orthodoxe christenen uit Centraal Irak. Dat staat in de nu geldende ambtsberichten uit 2000, maar ook in nieuwe ambtsberichten die op 26 juni in de Tweede Kamer behandeld worden.
Volgens de Werkgroep geldt vanaf nu dat alle 9000 vluchtelingen uit Noord en Centraal Irak, waarvan de tijdelijke verblijfsvergunning niet werd verlengd en die daar tegen in beroep zijn gegaan, onder de oude vreemdelingenwet vallen. Het wordt daardoor voor de overheid veel lastiger om hen naar Irak te sturen. In de tweede plaats zal de Nederlandse overheid voortaan moeten aantonen dat de vluchtelingen in Noord Irak familie of gemeenschapsbanden hebben voordat ze mogen worden teruggestuurd.