nieuws

06 mrt 2002, 00:12

Christen Unie Groningen wil vrijwilligersverlof

Lijsttrekker David de Jong van de ChristenUnie in Groningen heeft maandag 4 maart een initiatiefvoorstel angeboden aan wethouder W. Pattje van Personeel en Organisatie, om te komen tot een zogenaamde community-sponsoring, oftewel vrijwilligersverlof. Dat houdt in dat een organisatie zijn werknemers in de gelegenheid stelt om kortdurend verlof op te nemen om vrijwilligerswerk te doen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ChristenUnie in de stad Groningen is van mening dat vrijwilligerswerk door de gemeente aangemoedigd moet worden. ChristenUnie Groningen stelt de gemeente daarom voor om een proefproject te starten op het gebied van vrijwilligersverlof. Op die manier kunnen ambtenaren van de gemeente kennismaken met verschillende vormen van vrijwilligerswerk.
Er zijn veel Groningers die onbetaald werk verrichten in de stad. De laatste jaren wordt echter een terugloop in het aantal vrijwilligers geconstateerd, onder andere als gevolg van een veranderende Nederlandse economie. De ChristenUnie vindt echter dat vrijwilligers onmisbaar zijn. Op vele terreinen verrichten zij werk dat maatschappelijk van groot belang is, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, in het onderwijs, in kerken, stichtingen en besturen. De ChristenUnie vindt daarom dat in vrijwilligerswerk een gezamenlijke verantwoordelijkheid ligt en dat de overheid het goede voorbeeld kan en moet geven.