nieuws

13 jun 2001, 00:12

Chloortransporten AKZO Nobel onderwerp openbaar debat Delfzijl

De chloortransporten vanaf AkzoNobel in Delfzijl blijven de gemoederen beroeren. Onlangs liet burgemeester Wallage van Groningen weten dat minister Pronk haast moet maken met het zoeken naar een alternatief voor die transporten. De SP organiseert woensdagavond in Delfzijl ene openbaar debat over de kwestie

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Woensdag 13 juni organiseert de SP Delfzijl een openbaar debat over de chloortransporten van AKZO Nobel. Onder leiding van radiojournalist Goos de Boer discussiëren Remi Poppe (SP-Kamerlid), Jan Pranger (Akzo Nobel), Ronald van Raak (comité Rood sein voor de chloortrein), Dick Stoppelenburg (Waddenvereniging), René Holdert (Railion) en Jan Wieringa (FNV) over zin en onzin van de wekelijkse chloortrein van Delfzijl naar Rotterdam.
De avond wordt gehouden in Wijkcentrum Kuilsburg, Camperlicht 1, in Delfzijl en is gratis toegankelijk voor iedere belangstellende. Aanvang: 20.00 uur. De SP heeft al een duidelijke visie. Hieronder de persverklaring van de SP t.a.v. de transporten.
‘Op 14 februari hield de Tweede Kamer een hoorzitting over de chloortrein. Onder andere deed de Groningse Commissaris van de Koningin Alders het woord. Hij beweerde dat stopzetting van de transporten 4000 arbeidsplaatsen zou kosten in de chloorindustrie in Delfzijl. Alders bevestigde daarmee de onzin waarmee ook anderen in de afgelopen periode naar buiten kwamen. De 4000 banen zouden hooguit verloren kunnen gaan als de totale chloorproductie in Delfzijl gestopt wordt. En daar is in de verste verte geen sprake van. Alders’ opmerking typeert de krampachtigheid waarmee de discussie over de chloortrein in Delfzijl en omgeving gevoerd wordt. In plaats van serieus te kijken naar alternatieven voor de transporten die rampzalige gevolgen hebben als er iets mis gaat, wordt er stemming gemaakt met klinkklare nonsens. Andere geluiden zijn er gelukkig ook: in een radiodebat met het comité Rood sein voor de chloortrein erkende woordvoerder R. de Vries van Akzo Nobel: 'Als de transporten morgen stoppen zal dat niet direct gevolgen hebben voor de werkgelegenheid in Delfzijl'. En de gemeente Hengelo, waar Akzo ook chloor produceert, concludeert ronduit dat de chloortrein de economische ontwikkeling belemmert. De kans op een ongeluk met de chloortrein is klein. Dat beseffen wij ook. Maar een ongeluk is niet helemaal uit te sluiten, en áls het fout gaat zijn de gevolgen absoluut rampzalig. Daarom moet er gezocht worden naar alternatieven. In die discussie gaat het natuurlijk niet alleen om veiligheid, maar moet ook gekeken worden naar het bedrijfsrendement van Akzo Nobel en de werkgelegenheid in Delfzijl en Hengelo. Alles afwegend concluderen wij dat de chloortransporten kunnen en moeten stoppen, zonder gevolgen voor de werkgelegenheid en zonder forse overheidssubsidie aan Akzo Nobel. Het voorstel van Akzo Nobel om de transporten op termijn te verminderen van 50.000 tot 10.000 ton, als de overheid 110 miljoen betaalt, wijzen we van de hand. Akzo Nobel vraagt daarbij overheidsgeld voor strategische bedrijfsinvesteringen. Bovendien leidt deze vermindering slechts tot een risicoreductie van 30 procent. ‘
TOT ZOVER DE PERSVERLARING