nieuws

19 mei 2009, 07:07

Chinese delegatie bekijkt in Groningen Energy Valley en C02 opslag

De gouverneur van de provincie Shaanxi, dhr. Yuan Chunqing brengt met een bestuurlijke delegatie vandaag een bezoek aan de provincies Groningen en Drenthe. De Chinese delegatie zal geïnformeerd worden over Energy Valley, opslag en afvang van CO2 en brengt een bezoek aan het Hanze Institute for technology waar over sensortechnologie wordt gesproken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen heeft sinds oktober 2003 zusterbanden met de provincie Shaanxi. Hiertoe is toen een "Memorandum of Understanding getekend.

Een delegatie van de gemeente Groningen, de provincie Drenthe en de provincie Groningen heeft van 2 april tot en met 8 april een bezoek gebracht aan de provincie Shaanxi. Doel van de reis was o.a. Groningen te presenteren als een provincie voor innovatieve ontwikkelingen op de terreinen van water, energie en agrotechnologie.

De opkomst van de economie in China biedt kansen voor het Nederlandse/ Groningse bedrijfsleven. De sterke economische groei in China brengt met name op het gebied van luchtvervuiling en de waterkwaliteit grote problemen met zich mee. De energiebehoefte in China neemt in een zeer snel tempo toe. Bij het bezoek aan Shaanxi in april was er veel belangstelling voor met name milieu en duurzame energie.

In China speelt de overheid een belangrijke rol in het zakenleven. De provincie Groningen hoopt met het opbouwen en onderhouden van overheidscontacten met China kansen te creëren voor het bedrijfsleven.
De provincie Shaanxi ligt in het midden van China en telt 37 miljoen inwoners. De totale oppervlakte bedraagt 205800 km2.