nieuws

20 jun 2001, 00:12

CDAGroningen-protest tegen de kilometerheffing

Na het bekend worden dat er een principe overeenkomst is tussen de regering en de Paarse coalitiepartijen omtrent de kilometerheffing, zijn er in de plattelands provincies, waaronder ook Groningen, heftige protesten losgebarsten. CDA Statenfracties uit negen provincies ondersteunen deze protesten tegen de platte kilometerheffing

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na de discussie over de tolpoorten om het file probleem op te lossen, kwam het voorstel om de gedifferentieerde kilometerheffing in te voeren. Met de ommezwaai naar dit systeem werd nog steeds de filebestrijding als uitgangspunt genomen. De nu voorgestelde platte heffing, dat inhoudt dat iedere gereden kilometer even zwaar belast wordt, is voor de plattelands provincies zeer ongunstig. De reden hiervan is dat de Openbaar Vervoersvoorzieningen zeer beperkt zijn, waardoor de auto een onmisbaar vervoermiddel is geworden. Ook het gemiddelde aantal kilometers dat gereden moet worden, ligt in deze provincies beduidend hoger. De afstanden tot de voorzieningen zijn op het platteland altijd groter dan in het westen van het land. Maar wat de CDA-fracties het meest steekt, is, dat de plattelandsprovincies weer moeten opdraaien voor de problemen in de Randstad. “Wij gaan daar voor betalen. We zijn er ook van overtuigd dat deze platte heffing niet het fileprobleem in de Randstad oplost. Het uitgangspunt van de gebruiker betaalt, kunnen wij ondersteunen, maar dan wel zo dat, waar de meeste verkeersproblemen zijn, het meeste betaald moet gaan worden,” aldus fractievoorzitter Douwe Hollenga.
De CDA statenfracties uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, N.Braband, Zeeland en Limburg willen in een gezamenlijke verklaring naar Den Haag duidelijk maken dat de Randstadproblemen niet afgewenteld kunnen worden op de plattelandsprovincies. Met deze verklaring steunen bovengenoemde CDA statenfracties dan ook de reacties van een aantal Colleges van Gedeputeerde Staten, waaronder Groningen, die reeds hun ongenoegen hebben uitgesproken. “Ongenoegen over deze voor onze provincies zo ongunstige maatregelen, met als dringende eis, alsnog te gaan werken aan een gedifferentieerd kilometerheffing systeem”, aldus Hollenga.