nieuws

26 jan 2010, 10:10

CDA stelt vragen over dreigende sluiting Groningse peuterspeelzalen

De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke sluiting van enkele peuterspeelzalen. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de media, waarin staat vermeld dat sluiting wordt overwogen vanwege het dalende aantal ingeschreven peuters. Volgens de berichtgeving kiezen ouders steeds vaker voor kinderopvang in plaats van peuterspeelzalen. Dit leidt tot teruglopende inschrijvingen en het plan om enkele peuterspeelzalen te sluiten. De gemeente wil samen met het Centraal Orgaan Peuterspeelzalen de personele gevolgen hiervan opvangen.
De CDA-fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke sluiting van enkele peuterspeelzalen. Dit naar aanleiding van berichtgeving in de media, waarin staat vermeld dat sluiting wordt overwogen vanwege het dalende aantal ingeschreven peuters. Volgens de berichtgeving kiezen ouders steeds vaker voor kinderopvang in plaats van peuterspeelzalen. Dit leidt tot teruglopende inschrijvingen en het plan om enkele peuterspeelzalen te sluiten. De gemeente wil samen met het Centraal Orgaan Peuterspeelzalen de personele gevolgen hiervan opvangen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit gaat het CDA allemaal wat te snel. De fractie vraagt zich af of er is onderzocht wat de reden is dat veel ouders uitwijken naar kinderopvang. Waarom doen zij dat? Gaat het dan om geld of zijn er ook andere redenen?

Het CDA ziet peuterspeelzalen als belangrijke sociale voorzieningen in de wijken, al ontmoetingsplekken voor ouders én kinderen. Het opheffen van peuterspeelzalen gaat volgens de christendemocraten ten koste van het voorzieningenniveau in de wijken.