nieuws

30 mrt 2013, 09:09

CDA provincie Groningen buiten de boot bij vorming nieuw college GS

Het CDA in Provinciale Staten van Groningen is buiten boord gevallen bij de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten. PvdA, VVD en D66 geven de voorkeur aan de ChristenUnie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De fracties van de PvdA, VVD en D66 in de provincie Groningen hebben besloten om als eerste met de Christenunie te gaan onderhandelen over de vorming van een coalitie, die mag rekenen op steun van een meerderheid van Provinciale Staten van Groningen. De fracties verwachten dat met de Christenunie programmatische overeenstemming valt te bereiken en een stabiel college te kunnen vormen.

De fracties hebben het besluit genomen na de openbare consultatieronde met alle fracties die vertegenwoordigd zijn in Provinciale Staten van Groningen van afgelopen woensdag 27 maart. De coalitie van PvdA, VVD, D66 en GroenLinks verloor vorige week zijn meerderheid, nadat gedeputeerde Van der Ploeg zijn ontslag indiende.