nieuws

18 sep 2001, 00:12

CDA: ‘Politie Groningen moet voldoende agenten kunnen opleiden’

De politie Groningen heeft te weinig geld om voldoende jonge agenten te kunnen opleiden. Met de politiebond maakt de CDA-statenfractie zich hierover bezorgd. Het CDA heeft er bij commissaris Alders op aangedrongen om actie te ondernemen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ingaande het jaar 2001 hebben de politiekorpsen te maken met een gewijzigde bekostigingsmethodiek voor asieltaken. Vorig jaar heeft de CDA-fractie dit al aangekaart bij Commissaris Alders. Deze heeft zich toen gewend tot de minister. De wijziging is echter wel doorgegaan. Voor het regiokorps Groningen heeft dit echter wel een negatieve uitwerking. Over de jaren 2001 en 2002 wordt dit nog gedeeltelijk gecompenseerd. De Nederlandse politiebond maakt zich echter thans toch zorgen over de financiële gevolgen bij de Groninger politie. Met name de opleiding voor jonge agenten dreigt in het gedrang te komen. Een reactie vanuit het Groninger politiekorps op het bericht van de politiebond maakt duidelijk dat men zich daar ook zorgen maakt. De situatie bij het korps in Groningen is extra complex omdat het korps te maken heeft met een hoog percentage ouderen. De komende 8 à 9 jaar zal 30 procent van het aantal agenten op grond van leeftijd er mee stoppen. Dat betekent dat er veel agenten moeten worden opgeleid en dit moet uit het bestaande eigen budget komen.
. “De CDA-statenfractie maakt zich met de politiebond zorgen over deze zaak”, aldus fractievoorzitter Douwe Hollenga. In de brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan commissaris Alders begin dit jaar is aangegeven dat er een afspraak is met de korpsbeheerder in Groningen dat indien een eventuele daling in het jaar 2002 tot aantoonbare knelpunten in de bedrijfsvoering zal leiden, er zonodig nader overleg zal plaatsvinden. Hollenga: “Volgens ons lijkt het er nu al op dat er knelpunten komen. Afgelopen vrijdag hebben wij in de commissievergadering van provinciale staten daarom een oproep gedaan aan commissaris Alders om hier in zijn overleg met de korpsbeheerder en zonodig de minister aandacht aan te schenken. De politietaken mogen door deze knelpunten op geen enkele manier in het gedrang komen en dus moet er een oplossing gevonden worden.”