nieuws

05 nov 2001, 00:12

CDA: meer woonruimte voor studenten in Groningen; beter vervoer gehandicapten

Op dinsdag 30 oktober hebben de CDA-leden het verkiezingsprogramma Samen werken aan de stad vastgesteld. Een van de nieuwe punten in het verkiezingsprogramma is dat er meer woonruimte voor studenten moet komen. Ook mag bedelarij niet getolereerd worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De nieuwe punten in het CDA verkiezingsprogramma:
· Er moet meer woonruimte komen voor studenten. Dit kan door het verruimen van het vergunningenbeleid en het verbeteren van de doorstroming. · Ouderen en gehandicapten moeten kunnen rekenen op betrouwbaar WVG-vervoer; de afgesproken maximum wachttijd van 2 x 15 minuten moet strikt worden nagekomen. · Het CDA geeft prioriteit aan amateurs, zowel bij cultuur als bij sport. Er komt meer geld voor sportvelden en repetitieruimten voor amateurkunst. · Bedelarij wordt niet getolereerd
Het gewijzigde verkiezingsprogramma wordt binnenkort gepresenteerd op de website www.cdagroningen.nl