nieuws

01 mrt 2010, 10:10

CDA-lijsttrekker Jan Seton: "Groningen vraagt om nuchtere politiek"

Volgens het CDA moet Groningen de komende jaren fors bezuinigen om goed door de economische crisis te komen. De partij maakt zich volgens lijsttrekker Jan Seton daarom zorgen over de betaalbaarheid van grote bouwprojecten als Meerstad, het Forum en de tram. "Bij het Forum is dat precies de reden waarom wij onze steun hebben ingetrokken. Je moet vooraf wel zeker weten dat je er het geld voor hebt en dat het niet ten koste gaat van gemeentelijk geld, dat dan niet aan bijvoorbeeld cultuursubsidies kan worden besteed", zegt Seton in een interview met de Groninger Internet Courant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wat zijn de zaken die het CDA vooral graag zou willen realiseren, de komende 4 jaar?

Het CDA wil Groningen de komende jaren op een fatsoenlijke manier door de economische crisis heen loodsen. Dat betekent de tering naar de nering zetten, nuchter bekijken waar je verantwoord kunt bezuinigen en scherp beoordelen waar je verstandig moet investeren. Er zullen de komende moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Dat is jammer, maar onvermijdelijk. Wij zien de noodzaak tot stevige bezuinigingen, met het doel de sociale voorzieningen overeind te houden en forse belastingverhoging te voorkomen. Velen beamen dat laatste, weinigen zeggen het eerste.

Sinds de plannen zijn gemaakt voor Forum en regiotram is er natuurlijk wel erg veel gebeurd in de wereld, zoals de Kredietcrisis. Kan Groningen zich beide projecten nu nog wel permitteren?

Grote projecten als Meerstad, het Forum en de Regiotram zijn in gunstige tijden begonnen, maar nu staat de stad er veel minder rooskleurig voor: de vanzelfsprekendheid van economische groei is weggevallen. Het CDA maakt zich daarom zorgen over de betaalbaarheid van deze projecten. Bij het Forum is dat precies de reden waarom wij onze steun hebben ingetrokken: het college heeft het geld niet rond. Besluitvorming rond de tram vindt plaats in juni; ook daar is het CDA scherp op de betaalbaarheid van de tram, en de inpassing in de wijken.

Wat zou erop tegen zijn meer commercie toe te staan in het Forum? Hoe meer de markt doet, hoe minder de gemeente erin hoeft te steken, geld dat ook elders in cultuur gestoken kan worden. Klaas Swaak liet onlangs nog eens weten dat cultuur het slachtoffer dreigt te worden van het Forum. Wat vindt u daarvan?

We moeten uitkijken dat we het Forum niet gaan forceren en koste wat het kost willen doorvoeren. Het is mooi om te dromen van een moderne invulling van de Oostwand, die ook volgens ons hard aan vervanging toe is. Maar dan moet je vooraf wel zeker weten dat je er het geld voor hebt. Elke andere keuze leidt ertoe dat er nog meer gemeentelijk geld heen gaat, wat dan niet aan bijv. cultuursubsidies kan worden besteed. Meer commercie in het Forum is wat ons betreft van harte welkom; een breder gedragen initiatief aan de Oostwand kan ook leiden tot meer interesse voor aanpak van de Noordwand, incl. parkeergarage.

De komende jaren zal er bezuinigd moeten worden. Kan het CDA aangeven hoeveel dat ongeveer moet worden en waar dan met name bezuinigd zal moeten worden?

Het CDA vindt de inzet van het college, om met voorstellen te komen die optellen tot 70 miljoen, prima. Tegelijkertijd vinden we de invulling van de voorstellen abslouut onder de maat. In de eerste plaats toont het college veel te weinig ambitie als het gaat om bezuinigen op de overheid zelf. De gemeente moet bij zichzelf beginnen en als je serieus overweegt om het leeuwendeel van je bezuingigingen daar weg te halen, zul je het aantal ambtenaren met minstens 10% moeten terugbrengen. Verder noemt het college dat er voor zo'n 30 miljoen wordt bezuinigd op voorzieningen, maar laat vervolgens in het midden welke voorzieningen dat zijn. Dat kan dus echt niet, de Stad heeft recht op duidelijkheid. Het CDA ziet de noodzaak van stevige bezuinigen in, we moeten nu onze problemen oplossen en geen hypotheek op de toekomst nemen: alleen op die manier kun je de sociale voorzieningen overeind houden en forse belastingverhogingen voorkomen.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen CDA enerzijds en de collegepartijen PvdA, SP en GL anderzijds? En tussen CDA en VVD?

De belangrijkste verschillen zitten deels in issues en deels in houding. Van oudsher heeft het CDA, meer dan de collegepartijen, veel op met veiligheid, bereikbaarheid (incl. parkeren), financiële degelijkheid, normen en waarden. Maar in deze collegeperiode is vooral duidelijk geworden dat wij vaak een andere houding kiezen ten opzichte van de stad, en dat komt doordat wij een andere rol zien voor de overheid. Het CDA sluit van nature meer aan bij initiatieven die vanuit de burgers of het maatschappelijk middenveld komen, en heeft veel minder de neiging om van bovenaf zaken te regelen. Minder op macht, veel meer op de verbinding. Het duidelijkst komt dit verschil tot uiting in de burgerparticipatie bij (bouw-)projecten als het Blauwe Dorp, de Brugwachter, de Kwartsstraat en de Moesstraat. Wij zijn van mening dat je burgers in hun inspraak serieus kunt nemen, zonder ze naar de mond te spreken. Vroeg betrekken, ideeën opdoen, samen werken aan het beste resultaat voor de stad.

Zou het niet weer eens tijd worden voor een afspiegelingscollege, waarin de belangrijkste politieke groeperingen zijn vertegenwoordigd, zeker gezien de aanstaande dreigende bezuinigingen? Plus vraag naar pact met VVD.

Ja, wanneer er zulke bezuinigingen voor de deur staan, past een smalle bestuurlijke basis niet. Politiek gezien is dit ook niet verstandig, want je wilt een breed draagvlak voor de moeilijke beslissingen die moeten vallen. Het CDA is altijd voorstander van een breed college, maar nu zeker! Een pact met wie dan ook is niet aan de orde, alles hangt af van de uitslag op 3 maart. Laat eerst de kiezers maar eens spreken!

Wat verwacht u van de terugkeer van D66? Het lijkt er nu toch op dat we een college van PvdA, SP, GL en D66 krijgen?

Ik vind het vreemd dat steeds vanuit de drie linkse partijen wordt gerekend en dat dan wordt bekeken wie hen aan een meerderheid gaat helpen. Alle partijen beginnen gewoon op 0 en het ziet er naar uit (voor zover je dat kan voorspellen) dat een linkse meerderheid geen vanzelfsprekendheid is en er dus ook meerdere opties voor collegevorming zijn, anders dan de links+variant. Bovendien is het nog maar de vraag of D66 als excuustruus voor links wil optreden, zie ook uitlatingen van lijsttrekker Ton Schroor op dit punt. Alles hangt af van de uitslag, maar het is zeker geen uitgemaakte zaak dat alle drie linkse partijen doorgaan in een volgend college.

Wat vindt u van de toon van het politieke debat momenteel in Groningen? Is er inderdaad sprake van populisme, zoals Frank de Vries beweert? Of probeert bijvoorbeeld de Stadspartij gewoon de aandacht te trekken en heeft ze daar het volste recht toe?

Wij vinden dat de toon van het debat de laatste tijd de inhoud dreigt te overschaduwen. Iedereen heeft het volste recht de aandacht te trekken, maar ga dat nou niet doen op volume en ook niet met halve waarheden. Er is voldoende reden voor kritiek op projecten als Forum en tram, dat vindt het CDA ook. Maar er worden vooral door de rechtse partijen dingen over geroepen die tendentieus en soms aantoonbaar onjuist zijn. Dan overschrijd je een grens en gaat gewoon aandacht trekken over in de onderbuik en plat populisme. En daar komt de stad geen steek verder mee.

Wilt u de volgende zin afmaken: "Ik zet mij de komende vier jaar graag namens het CDA in voor Groningen, omdat…” Er in de stad vraag is naar nuchtere politiek, met beide benen op de grond. Juist nu komt het aan op het samenwerken met betrokken burgers, ondernemers en instellingen, financiële betrouwbaarheid en aandacht voor hen die het op eigen kracht niet redden. De komende vier jaar zal de veerkracht, flexibiliteit en betrokkenheid van de stad hard nodig zijn om goed uit de crisis te komen. Ik zie veel kansen en wil daar graag aan bijdragen."