nieuws

19 mrt 2003, 00:12

CDA Groningen vreest terugkeer naar middenschool met nieuwe plannen onderwijsvernieuwing

Het CDA in Groningen heeft kritiek op de plannen van wethouder Pattje (PvdA) van onderwijs voor het instellen van een juniorcollege. CDA fractievoorzitster Martine Visser heeft weliswaar waardering voor de durf van wethouder Pattje, maar ze vraagt zich af deze ingrijpende onderwijsvernieuwing wel nodig is. (Lees verder. U kunt op de kwestie reageren in het FORUM van de Groninger Internet Courant, door te klikken op het kopje ‘Forum')

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een tijd waarin zelfs PvdA-leider Wouter Bos geen structuurwijzigingen in het onderwijs meer voor zijn rekening wil nemen komt de Groningse wethouder Wicher Pattje met een verrassende visie op het onderwijs. Een cynicus zou kunnen zeggen, dat waar Zoetermeer niet meer durft, de gemeente zeker niet met grootscheepse veranderingen in het onderwijs moet komen. CDA-woordvoerder Martine Visser heeft echter wel waardering voor de durf van de wethouder.
De CDA-fractie vindt het namelijk de moeite waard om aan een oplossing voor knelpunten in het onderwijs te werken. Zo heeft het VMBO een slecht imago en zijn er te veel leerlingen die zonder diploma de school verlaten. Maar Visser vraagt zich wel af of een juniorcollege het antwoord is op deze problemen. “Het lijkt er op dat de wethouder in zijn visie eenzijdig toeredeneert naar de door hem gedroomde oplossing van het juniorcollege. Zo vindt hij de selectie voor de schoolkeuze na de basisschool te vroeg. Maar waarom eigenlijk? De meeste problemen ontstaan bij leerlingen van het laagste niveau VMBO/MBO. De havo ligt toch buiten hun bereik en een uitgestelde keuze biedt dan dus geen oplossing.”
Het CDA wil zeker investeren in een nieuwe visie op het voortgezet onderwijs. Die visie moet dan wel gedragen worden door alle scholen, openbaar en bijzonder. Met het juniorcollege kies je voor een brede school voor alle leerlingen. Visser vraagt zich echter af of je het beschikbare geld niet beter gericht in kunt zetten waar de knelpunten zich voordoen, namelijk in het VMBO. “Leerlingen van havo en vwo redden zich nu meestal uitstekend,” aldus Visser.