nieuws

01 mrt 2011, 16:04

CDA: ‘Groningen moet Groningen blijven’

‘Groningen moet Groningen blijven! De onzinnige en technocratische discussies over één noordelijk landsdeel kunnen wat ons betreft stoppen. Wij willen blijven inzetten op een goede noordelijke samenwerking maar wel met behoud van onze eigen Groninger identiteit.’ Een passage uit ons laatste interview met de lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen. Deze keer Marc Jager, lijsttrekker voor het CDA in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Kunt u drie zaken noemen die voor het CDA zeer belangrijk zijn voor de provincie Groningen voor de komende vier jaar?

‘Investeren in het bereikbaar maken- en houden van Groningen: Zo snel mogelijk aan de slag met de Zuidelijke Ringweg. De verdubbeling van de zuidelijke en de noordelijke N33. Een nieuwe veilige en snelle wegverbinding naar Winsum – Mensingeweer. Maar ook fors investeren in het openbaar vervoer, in trein en bus en tram.’

‘Groningen bruist van de Energie en daarom wil het CDA blijven investeren in Groningen als dé energieprovincie. Duurzaam maar ook betaalbaar. Investeren in kennis en in energie-infrastructuur, zoals bijvoorbeeld de gasrotonde.’

‘Groningen moet Groningen blijven! De onzinnige en technocratische discussies over één noordelijk landsdeel kunnen wat ons betreft stoppen. Wij willen blijven inzetten op een goede noordelijke samenwerking maar wel met behoud van onze eigen Groninger identiteit.’

Groningen zal moeten bezuinigen. Voor hoeveel geld zijn er in uw ogen bezuinigingen nodig om Groningen als provincie financieel gezond te houden/krijgen?

‘In onze ogen zijn er de afgelopen Collegeperiode dusdanige afspraken gemaakt (bezuiniging van 35 miljoen) waarvan de maatregelen komende jaren doorwerken, dat er momenteel geen aanvullende bezuinigingen aan de orde zijn.’


Waarop kan volgens het CDA het best bezuinigd worden de komende jaren?

‘Wat het CDA betreft kan er bijvoorbeeld bezuinigd op de aankoop van landbouwgronden voor natuur. Boeren kunnen best zelf een deel van hun grond in natuur omzetten en op de rest van hun grond gewoon blijven ondernemen.

Daarnaast moeten we ons vooral richten op de taken waar de provincie echt verantwoordelijk is. Daardoor kan er onder andere ook flink bezuinigd worden op de provincie als organisatie. Dat geldt niet alleen voor het aantal ambtenaren maar ook voor het aantal bestuurders.’’


Waarop liever niet?

‘We willen niet bezuinigen op het investeringspakket dat wij met het Rijk hebben afgesproken. De investeringen in bijvoorbeeld de Zuidelijke Ringweg of in het regionaal spoor moeten doorgaan. Niet alleen omdat de bereikbaarheid van Groningen daarmee beter wordt, maar ook omdat we daar de economie mee stimuleren.’


Als er ondanks de bezuinigingen nog geld vrijgemaakt kan worden voor nieuw beleid, waar zou u dat geld dan het liefst aan willen besteden?

‘Het CDA zet dat dan in op het verbeteren van de leefbaarheid op en het stimuleren van de economie in stad en ommeland.’

Hoe denkt uw partij over het Groninger Forum?

‘Wat het CDA betreft komt er geen provinciale bijdrage voor het Groninger Forum in haar huidige opzet (geldverslindend cultuurparadijs waar bestaande voorzieningen als bibliotheek, film, een oude collectie van het museum en archieven worden samengebracht).’


Hoe denkt het CDA over een nieuwe weg richting Winsum/Lauwersoog? De stad Groningen voelt daar weinig voor omdat het Reitdiepgebied er door wordt aangetast.

‘Die weg moet er komen en hoeft de natuur echt niet te bijten’

Hoe zou een nieuw college er volgens u uit moeten zien: afspiegelingscollege of links- of rechtsmeerderheidscollege?

‘Een afspiegelingscollege met een meerderheid in Provinciale Staten. Geen gedoogconstructies.’

Heeft u nog een hartenkreet die u kwijt zou slaken? Bijvoorbeeld: wat zou u het liefste willen voor de provincie Groningen 2011-2015?

Wij hopen dat zoveel mogelijk Groningers gaan stemmen, en natuurlijk het liefst CDA. Voor de toekomst van Groningen!