nieuws

12 jan 2011, 22:10

CDA Groningen boos over informatie over strop Groninger Forum

CDA fractievoorzitter Jan Seton is zeer ongelukkig met de manier waarop wethouder Frank de Vries (PvdA) de gemeenteraad heeft geïnformeerd over tekorten die ontstaan wanneer de bouw van het Groninger Forum niet doorgaat. Woensdag werd bekend dat wanneer het project gestaakt gaat worden dat Groningen 40 tot 45 miljoen euro gaat kosten. Dat komt omdat er al jarenlang voorbereidingskosten zijn genaakt en panden zijn aangekocht en dat geld krijg je niet terug. Volgens Seton is het onacceptabel dat wethouder Frank de Vries eerst de PvdA-afdelingsvergadering heeft geïnformeerd en pas later de Groninger gemeenteraad. Jan Seton:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘We hebben wel eens kritiek geuit op te laat informeren, neem bijv. de kwestie over de Damsterdiepgarage, waarbij wethouder Dekker (GL) te laat kwam met de extra kosten. Wethouder De Vries (PvdA) heeft nu een nieuwe vorm van informeren ontdekt, en die kan ook niet!


Op 7 januari stond het groot in de krant: stoppen met Forum kost 45 miljoen. Als je even doorlas, zag je dat dat een uitspraak was van De Vries, gedaan tijdens de ALV van de PvdA over het Forum. Toen nieuws, omdat het afweek van eerder genoemde bedragen van 58 miljoen. Vandaag, 12 januari, was het actualiteitendebat over het Forum, en daarin kregen we voor het eerst een onderbouwing van de kosten, namelijk 40-50 miljoen.


(…)
‘Ik vind beide gevallen niet kunnen. Over dit soort zaken moet de raad als eerste geïnformeerd te worden en dat is hier hoe dan ook niet gebeurd. Dit mag geen vrijbrief voor wethouders te zijn om overal maar wat te roepen als hun dat uitkomt. Zeker niet als je raadsfracties wel (en terecht) de maat neemt over het lekken van informatie!


Uiteraard probeerde De Vries met enige humor zijn uitglijder te bagatelliseren: “Ik zat er toch dichtbij!” Leuk als vorm van brutale humor, maar verre van rolvast. Als een raad deze vorm van informeren accepteert, dan zijn we ver van huis.’

Jan Seton

Fractievoorzitter CDA Groningen