nieuws

25 apr 2001, 00:12

CDA dringt aan op businessplan voor Euroborg

Het CDA dringt aan op de komst van een goed businessplan voor de Euroborg. De gemeenteraad moet nog beslissen of de plannen definitief doorgang vinden en daarbij is een goed bedrijfsplan noodzakelijk, aldus het CDA. Ook voor het over de streep trekken van financiers is een kwalitatief hoogwaardig businessplan onontbeerlijk, vindt de politieke partij.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het eerder opgestelde bedrijfsplan kreeg op veel punten kritiek te verduren. Zo werd de meerwaarde van bepaalde onderdelen van het stadion onvoldoende aangetoond. Het CDA vraagt zich of de omloop in het stadion, die de verschillende delen met elkaar verbindt, wel echt noodzakelijk is. Volgens René Beishuizen van het CDA moet eerst de meerwaarde hiervan maar eens aangetoond worden.
Ook de gestegen bouwkosten baren de politiek partij zorgen. Hoewel de gemeente heeft toegezegd hiervan 5.5 miljoen voor eigen rekening te nemen, is het CDA van mening dat de gemeente niet voor tegenvallers mag opdraaien. “De mogelijkheden om de extra kosten te dekken moeten daarom uitputtend worden onderzocht,” vindt Beishuizen.
Ondanks de kanttekeningen heeft het CDA veel vertrouwen in het project. “Maar pas als de onderbouwing rond is,” zegt Beishuizen, “kan het CDA uiteindelijke goedkeuring geven.”