nieuws

15 jan 2003, 00:12

CAPACITEIT KINDEROPVANG IN GRONINGEN FORS UITGEBREID

et aantal kinderopvangplaatsen in Groningen is vanaf 1997 uitgebreid met ruim duizend plaatsen. De totale capaciteit komt daarmee op ongeveer 2600 plaatsen. Daarbij gaat het zowel om kinderdagopvang als naschoolse opvang.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente Groningen ontving op grond van de Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang in de periode 1996-2002 een Rijkssubsidie voor het realiseren van 710 extra opvangplaatsen voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Mede door de inzet van verschillende instellingen voor kinderopvang is het zelfs gelukt het aantal plaatsen uit te breiden met meer dan duizend. Volgens het gemeentelijk ramingsmodel van het Sociaal Cultureel Planbureau zijn vraag en aanbod in Groningen hiermee in evenwicht. De extra plaatsen zijn verdeeld over de hele stad. De Regeling Uitbreiding Kinderopvang en Buitenschoolse Opvang is verlengd tot 1 januari 2004. Voor 2003 is geld beschikbaar voor nog eens 27 extra plaatsen. Vanaf 2004 treedt ā€“waarschijnlijk- de nieuwe Wet Basisvoorziening Kinderopvang in werking. Ouders krijgen vanaf dat moment meer keuzevrijheid. Ze kunnen zelf plaatsen voor hun kind of kinderen inkopen en krijgen, afhankelijk van hun inkomen en gezinssituatie, via de belastingdienst een deel van het bedrag terug. Op dit moment is het nog zo dat de gemeente een groot deel van de plaatsen inkoopt en verantwoordelijk is voor de subsidiĆ«ring. Met de nieuwe wetgeving zal dit vervallen.