nieuws

14 jan 2009, 21:09

Calon vindt deel kritiek op verkoop aandelen Essent aan RWE ‘gelul’

Gedeputeerde Marc Calon(PvdA) van financiën van Groningen is zeer ongelukkig met kritiek die Groningen en andere provincies krijgen op het voornemen om hun aandelen Essent te verkopen. Een deel van die kritiek, dat de provincies rijk worden door die verkoop, noemt hij zelfs ronduit ‘gelul’, zo zegt hij woensdag in een interview in NRC Handelsblad. De Groningse provinciebestuurders hebben overigens ook (andere)kritiek gekregen vanuit de eigen PvdA Tweede Kamerfractie: Kamerlid Diederik Samson roept alle PvdA Statenleden zelfs op om niet akkoord te gaan met de verkoop van de aandelen Essent.Gisteravond bleek zelfs dat een meerderheid in de Tweede Kamer tegen de verkoop van de aandelen is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen kan door de verkoop van aandelen Essent aan RWE in een klap maar liefst 558 miljoen euro verdienen, omdat Groningen in totaal zes procent van alle aandelen heeft. RWE heeft een bod uitgebracht van 9,9 miljard euro op het totale aandelenpakket.


Waarom eigenlijk niet met Nuon?

Velen vragen zich af waarom Essent niet gewoon samen gaat met NUON, om op die manier een groot Nederlands energiebedrijf te laten ontstaan. Deze optie zou zijn tegengehouden door de topmanagers van Essent en Nuon, die het niet met elkaar zouden kunnen vinden.

In het interview met NRC Handelblad laat Calon weten dat hij zelf wel  fel heeft geijverd voor een fusie met NUON. Hij bracht daarvoor zelfs een bezoek aan zijn collega gedeputeerde in Friesland.

Onduidelijk is overigens waarom die poging is mislukt.
In elk geval is volgens Calon verkoop van de aandelen aan RWE nu de beste optie.  Hij wordt daarin gesteun door een meerderheid in Provinciale Staten van Groningen, waar al in juni een meerderheid akkoord ging met verkoop van de aandelen. De reactie van Diederik Samson van gisteravond lijkt dan ook wat aan de late kant..

Volgens Calon had Groningen eerder ook nog geprobeerd haar aandelen aan het Rijk te verkopen, maar had het Rijk geen belangstelling voor. Hij is het dan ook volstrekt niet eens met kritiek als zouden provincies nu plotseling rijk worden nu ze hun aandelen aan RWE verkopen, terwijl het Rijk vroeger geen belangstelling had voor de aandelen. Hij noemt het volgens NRC ‘gelul’dat de provincies op deze manier rijk zouden worden, en wijst er op dat een deel van het geld gebruik gaat worden voor de aanleg van wegen, een taak die eigenlijk bij het Rijk ligt. ‘’De verdubbeling van de N33 kost 140 miljoen. Eurlings had dit geld niet. Als provincie dragen we zelf 50 miljoen bij aan notabene een Rijksweg’’, aldus de gedeputeerde.

Groningen heeft al een besteding gevonden voor de 558 miljoen euro. Bijna de helft (250 miljoen euro) is bestemd voor co-financiering van projecten die het Rijk betaalt als compensatie voor het afblazen van de Zuiderzeelijn, zoals spoorlijnen van Groningen naar Heerenveen en Veendam. Ook gaat er geld naar de stadstram, naar de verdubbeling van de N33 en is er geld gereserveerd als lening aan het netwerkbedrijf Enexis.

Alleen moeten Provinciale Staten nog wel instemmen met de voorstellen van GS, evenals de Staten en gemeenteraden in de andere provincies die aandeelhouder zijn van Essent. Minister Maria van der Hoeven van economische zaken liet gisteravond weten dat de Tweede Kamer in elk geval niet in de positie is om de verkoop van de aandelen tegen te gaan.