nieuws

02 jun 2010, 19:07

BV Veendam: nog vijf dagen wachten op uitspraak gerechtshof

Het Gerechtshof in Leeuwarden doet uiterlijk dinsdag 8 juni a.s. uitspraak in het door het bestuur van BV Veendam ingestelde hoger beroep tegen het op 12 mei jl. door de rechtbank in Groningen uitgesproken faillissement. Het bestuur van BV Veendam, daarbij gesteund door curator mr. Wim Entzinger, heeft betoogd dat er voldoende gelden bijeen zijn gebracht voor de uiteindelijke redding van de club. Onderdeel van het reddingsplan is dan ook, dat er een sluitende liquiditeitsbegroting voor volgend seizoen kan worden gepresenteerd. Dank zij offers van velen is dit tot stand gebracht. Een speciale vermelding in dezen verdient hoofdsponsor Gjaltema van BV Veendam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Curator Entzinger heeft het Hof geadviseerd het faillissement van BV Veendam weer in te trekken en om te zetten in surseance van betaling, waarna – na een crediteurenakkoord – deze surseance van betaling tot een goed einde moet komen.
De begroting voor volgend seizoen en een plan van aanpak zijn gisteravond laat door het bestuur van BV Veendam naar de KNVB gestuurd. Het bestuur van de club is in afwachting van de reactie op beide stukken van de KNVB.
Het bestuur van BV Veendam hecht er aan op te merken dat berichtgeving over een positieve reactie van de KNVB op deze stukken niet juist is. De KNVB heeft ter zake nog geen standpunt kunnen bepalen.
Ten slotte doen bestuur en raad van commissarissen de oproep aan sponsors en supporters om de club te blijven ondersteunen.