nieuws

23 jun 2014, 10:10

Buurtvereniging wil oude naam ‘Noorderstation’ terug

Buurtvereniging wil oude naam ‘Noorderstation’ terug

De buurtvereniging Noorderplantsoenbuurt maakt woensdagmorgen een einde aan Station Groningen-Noord.  Met twee banieren aan de gevels van het stationsgebouw krijgt het station dan zijn echte oorspronkelijke naam weer terug: Noorderstation.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 15 juni 2014 is het precies 130 jaar geleden dat de spoorlijn Groningen - Delfzijl werd geopend. Tegelijkertijd werd in Groningen een halteplaats aan deze lijn geopend met de naam Noorderstation, gelegen aan de rand van de stad.

 

Naast het Hoofdstation, waarvan de naam sinds december 2013 weer de bussen van Q-buzz siert, was het Noorderstation ook jarenlang een vertrouwd begrip. Met de afbraak van het stationsgebouw in 1973 verdween deze naam. De nieuwbouw draagt sindsdien de naam Groningen-Noord. Alleen de straatnaam Noorderstationstraat (van 3 oktober 1885) herinnert nog aan de oorspronkelijke naam, evenals het café en de kunstkring in het stationsgebouw.


 

Officiële naamswijziging?

 

De buurtvereniging Noorderplantsoenbuurt hecht er sterk aan om de oude naam van deze 130 jaar oude halteplaats in ere te herstellen. Zij acht daarvoor het tijdstip in dit jubileumjaar van de spoorlijn bij uitstek geschikt. Vooruitlopend op een gunstige beslissing op haar verzoek om officiële wijziging bij diverse instanties zoals NS en de gemeente Groningen, bevestigt de buurtvereniging op ludieke wijze een tweetal banieren met de gewenste naam aan de gevels van het station. Dit vindt a.s. woensdag plaats om 10.30 uur, in aanwezigheid van onder andere stadshistoricus Beno Hofman.