nieuws

09 nov 2001, 00:12

Buurtvereniging A-Kwartier verbolgen over reclamezuil bij brugwachtershuis

Sinds het begin van deze week staat bij het brugwachtershuisje bij de A-brug (Hoge der A) een gemeentelijke reclamepaal. Buurtvereniging Het A-Kwartier is hierover zeer verbolgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Toen in de eerste publicatie in de Gezinsbode in juli stond dat de dienst RO/EZ PBW van de gemeente het voornemen had voor het plaatsen van een reclame(lichtbak) aan het Hoge der A, is hiertegen onmiddellijk telefonisch geprotesteerd. Na de volgende publicatie (augustus) heeft de buurtvereniging schriftelijk bezwaar gemaakt. Kernzin in die brief: ‘Net als de gemeente is het A-Kwartier tegen elke vorm van reclame die beslag legt op de openbare ruimte en die de openbare ruimte visueel vervuilt.’
Niettemin ging de gemeente vrolijk verder met de procedure. Zij schakelde o.a. de Welstandscommissie in. Deze commissie kwam in haar wijsheid tot het volgende: ‘Het ingediende bouwplan kan aanvaardbaar worden genoemd in relatie tot de karakteristiek van de openbare ruimte en stedebouwkundige context. Met betrekking tot de voorgestelde massa, structuur, maat en schaal evenals detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling kan van een aanvaardbaar plan worden gesproken.’
Zodra een weldenkend mens deze woorden van de Welstandscommissie aan de werkelijkheid toetst door even te gaan kijken bij de A-brug zal hij zijn ogen niet geloven. Meent althans deze organisatie. ‘ De werkelijke situatie: op nog geen 20 m2 staan: een P-meter, een glasbak, twee grote vuilnisbakken, direct daarvoor een afvalbak en een lantaarnpaal plus nu als toppunt een gemeentelijke reclamepaal- een lelijke, grote, afzichtelijke vlag op een modderschuit.
Op 24 oktober werd de vergunning verleend. Ondanks de zesweken-termijn voor het indienen van bezwaarschriften is de reclame-paal NU al geplaatst. Natuurlijk gaat Het A-Kwartier bezwaar aantekenen. De paal gaat weg.’, aldus Ger Euwals, secretaris van Het A-Kwartier