nieuws

16 aug 2000, 00:12

Buurtbewoner maakt bezwaar tegen uitbreiding laboratoria universiteit

De RuG heeft de gemeente verzocht om een milieuvergunning voor een uitbreiding laboratoria aan de Anth. Duizinglaan waarin gewerkt mag worden met genetisch gemodificeerd materiaal. Een inwoner van Groningen is het daar niet mee eens en verzet zich.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar uit de vergunningaanvraag blijkt is er een steeds grotere behoefte aan onderzoek waarbij genetisch materiaal van het ene organisme wordt gebonden aan materiaal van een ander organisme. Langs deze weg zou bijvoorbeeld mensvriendelijk insuline kunnen worden ontwikkeld. In een gisteren bij de Milieudienst gehouden hoorzitting, maakte een van de omwonenden van het AZG/Rug terrein bezwaar tegen het afgeven van de vereiste milieuvergunning. Naar zijn oordeel wordt in de aanvraag onvoldoende duidelijk gemaakt met welke materialen door de RuG wordt gewerkt en welke gevaren daaraan kleven. De Rug heeft in de hoorzitting niet willen zeggen met welke materialen – menselijk, dierlijk , organisch of wat dan ook - onderzoek wordt gedaan. Hij beriep zich daarbij op vergunningen die voor het onderzoek door het ministerie van VROM zijn afgegeven. Gevaren kleven aan de onderzoeken niet aldus de vertegenwoordiger van de RuG tijdens de hoorzitting. De buurtbewoner is van oordeel dat het werken met dergelijk gevaarlijk materiaal niet in de binnenstad mogelijk mag zijn. Bovendien heeft de buurtbewoner bezwaar tegen het niet onderzoeken van de vraag of door een intensiever gebruik van de huidige laboratoria, de gevraagde uitbreiding kan worden vermeden. Hij wees daarbij op de ongebreidelde uitbreidingsdrift van RuG en AZG op het terrein aan de Oostersingel en CiBoGa terrein.