nieuws

12 nov 2012, 10:10

Buurt dringt aan op discussie Zuidelijke ringweg; overlast in wijken verwacht

Buurtbewoners uit de wijken Helpman, De Wijert, Rivierenbuurt, Oosterpoort, Grunobuurt en Herewegbuurt vinden dat er in Groningen wel een discussie moet komen over de zuidelijke ringweg. Zij vrezen dat hun wijken straks enorm veel last zullen krijgen van sluipverkeer. Dat staat in onderstaande persverklaring aan de GIC van de Stichting Leefomgeving Zuidelijke Ringweg Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Sinds 2008 heeft er echter geen discussie meer plaatsgevonden over de ringweg, toen - tegen meerdere negatieve adviezen in - ervoor is gekozen om de A7 dwars door de stad ongelijkvloers door te trekken. '
 

'Pas halverwege dit jaar is duidelijk geworden welke ernstige gevolgen het optimisme van toen zal hebben voor de wijken rond de ringweg: Om het doorgaande verkeer te faciliteren wordt een groot deel van het stadsverkeer van de zuidelijke ringweg geweerd, en ontstaat er een nieuwe route dwars door woonwijken die daar niet op ingericht zijn. Bovendien krijgen deze wijken tijdens de ombouw een enorme toestroom aan omleidingsverkeer voor de kiezen, wat levensgevaarlijke situaties oplevert op een route waar zeer veel kinderen dagelijks gebruik van maken.
Een discussie over de plannen heeft dus nog helemaal niet kúnnen plaatsvinden.''

'' Bij de rondgang die de bewonersorganisaties de afgelopen weken hebben gemaakt langs de politieke partijen in de stad, blijkt keer op keer dat raadsleden schrikken van de gevolgen van de ombouw. Zonder die kennis is het moeilijk om een oordeel te vormen, laat staan dat er een discussie over kan worden gevoerd. Het is veelzeggend dat de eigen gemeentelijke adviescommissie voor Verkeer en Vervoer sinds 2009 niet meer is gevraagd advies uit te brengen. Men lijkt blind te varen op de mooie plaatjes van de projectorganisatie, die - we herhalen het nog maar een keer - werkt in opdracht van het Rijk. ''

(...)

''Wij zullen de raad verzoeken advies over het project bij de gemeentelijke adviescommissie verkeer in te winnen, en nodigen Joost van Keulen uit om met ons in gesprek te gaan over meer dan alleen de uitwerking van de details.’


n'Nmens de wijkorganisaties van:
Helpman
De Wijert
Rivierenbuurt
Oosterpoort
Grunobuurt
Herewegbuurt