nieuws

26 jan 2010, 09:09

Bussen blijven rijden over A-brug; éénrichtingverkeer is geen optie

Het college van B&W van Groningen concludeert na een onderzoek naar de vervoersstromen over A-brug / Brugstraat / Munnekeholm dat het laten verdwijnen van bussen langs deze route op dit moment niet gewenst is. Ook het instellen van éénrichtingverkeer is geen optie. Duidelijk is dat bij de komst van Lijn 1 van de tram het aantal bussen over de A-brug met 30 % wordt beperkt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college heeft naar aanleiding van signalen van bewoners en ondernemers onderzocht of de bussen blijvend omgeleid konden worden en een integrale notitie laten opstellen. De A-brug route is een belangrijke schakel om de binnenstad te bereiken. Om te kijken of het anders kan zijn meerdere varianten bekeken, variërend van geen bussen, eenrichtingsverkeer, minder spitsbussen, omleiden streekvervoer en inzetten van citybussen.

Bij de beoordeling van de onderzochte varianten is naar verschillende criteria gekeken zoals, langere rijtijden, grote loopafstanden, economisch functioneren, leef- en verblijfsklimaat en exploitatie. Het college van B&W komt tot de conclusie dat het laten verdwijnen van de bussen of het instellen van eenrichtingsverkeer geen optie is. Dit heeft een te groot effect op de bereikbaarheid van het westelijke deel van de binnenstad. Er zijn hoge kosten mee gemoeid en er zou voorbij gegaan worden aan de wens van ondernemers in het gebied die het busverkeer in één of andere vorm hersteld willen zien. De Groninger City Club heeft een enquête gehouden onder 17 ondernemers en daaruit blijkt dat 8 van de 12 ondernemers die gereageerd hebben de bussen graag zien terugkeren, in welke vorm dan ook.

Ook leidt een omleidingroute via de Eeldersingel niet alleen tot een slechtere busdoorstroming (door de grote autodrukte), maar ook voor een verminderde autodoorstroming op die route, vooral tijdens de spits. Tot slot staat de bereikbaarheid van de oostkant van de binnenstad door de komende bouwactiviteiten onderdruk. In dat licht gezien vindt het college het niet verstandig een grootschalige verandering in het openbaar vervoer aan de westkant van de binnenstad door te voeren.