nieuws

07 dec 2007, 15:03

Wallage: ‘Blik meer op Duitsland richten’

De Zuiderzeelijn gaat voorlopig niet door, maar Groningen is nu al hard bezig de banden met onze oosterburen aanzienlijk te verstevigen. Bussen met zo’n veertig Groningse ondernemers zijn deze week naar Oldenburg vertrokken, waar Groningen zich uitvoerig presenteerde tijdens de beurs Business-Plus, die gisteren en vandaag gehouden wordt. Burgemeester Wallage van Groningen was een van de aanwezigen tijdens deze beurs. Hij leverde een warm pleidooi voor het intensiveren van de contacten tussen Groningen en Oldenburg.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De trip van de Groningse economische delegatie werd georganiseerd in samenwerking met de gemeente Groningen, gemeente Assen, Kamer van Koophandel, Nord Connect, Energy Valley en Groningen Seaports.

Burgemeester Wallage ging in zijn speech op de beurs nog even in op het afblazen van de Zuiderzeelijn. ‘Dat de hogesnelheidslijn niet komt biedt ook nieuwe kansen. Namelijk om de andere kant op te kijken; meer richting Duitsland in plaats van alleen naar de Randstad’.

Volgens Wallage is het zeer prettig om in Duitsland te zijn. Hij herinnerde er aan dat hij, afkomstig uit een Joodse familie, vroeger zeer gemengde gevoelens had als hij in Duitsland kwam. ‘Maar dat vervelende gevoel is nu gelukkig helemaal weg. Ik voel me hier thuis’, betoogde hij.
Volgens hem zijn de noordelijke overheden al jaren actief met het bevorderen van de contacten tussen het noordelijke bedrijfsleven en het Duitse. ‘Het is prettig dat het nu niet meer alleen de overheden zijn, maar dat ondernemers uit Groningen zelf nu ook steeds vaker zaken doen met Duitse bedrijven’.

De Groningse ondernemers werden zeer professioneel begeleid door de afdeling Economische Zaken van Oldenburg. In het kader van ‘matchmaking’ werden deze bedrijven gekoppeld aan interessante Duitse bedrijven uit Oldenburg en omstreken.

Prof. dr. Schwandner, burgemeester van Oldenburg, liet weten enthousiast te zijn over de forse omvang van de Noordelijke delegatie. Volgens hem liggen er veel kansen voor het noordelijke bedrijfsleven in Duitsland, omdat de Nederlanders zich er zeer toegankelijk opstellen met een prettige, open attitude.