nieuws

10 mrt 2002, 00:12

Burgers Haren kunnen woensdag profiel nieuwe burgemeester schetsen

De burgers van Haren kunnen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 6 maart a.s. het profiel schetsen voor een nieuwe burgemeester van Haren. Het gaat om een voor Nederland uniek experiment, waarbij de burgers kunnen kiezen uit zeventien eigenschappen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De huidige burgemeester van Haren mw. N.E. Gerritsma heeft te kennen gegeven op 16 september a.s. geen herbenoeming meer te ambieren. De benoeming zou slechts voor 1,5 jaar gelden, gelet op haar leeftijd. Daarnaast wil ze ruimte maken voor een nieuwe kandidaat in het nieuwe duale stelsel dat op 7 maart a.s. zal ingaan. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 25 februari jl. besloten om de burgers van Haren tijdens de verkiezingen op 6 maart a.s. de mogelijkheid te bieden het profiel voor de nieuwe burgemeester te helpen schetsen. Daartoe heeft de raad een vragenlijst laten afdrukken in het Harener Weekblad van 28 februari jl. die de burgers op de verkiezingsdag kunnen deponeren in een speciale stemcontainer die in de 16 stembureau's van Haren staan.
De burgers moeten een keuze uit 17 eigenschappen maken. Ze kunnen maximaal 5 eigenschappen kiezen. Daarnaast kan men aangeven of men iets in een burgemeestersreferendum ziet, welke leeftijd de kandidaat moet hebben, welke portefeuilles hij of zij moet krijgen en of een politieke kleur belangrijk is. Het gaat de raad erom in een zo vroeg mogelijk stadium burgers bij het wel en wee van het gemeentelijk bedrijf te betrekken. De uitslag van de peiling wil de raad bij de beraadslagingen over de door de raad te maken profielschets betrekken.