nieuws

17 nov 2010, 10:10

‘Groningers zijn conservatief en houden verandering tegen. Zie Tram. Zie Grote Markt’

‘In Den Haag functioneert de tram prima, ook de grotere exemplaren en die gaan door fraaie historische stadswijken, geen probleem. Groningen is erg conservatief en houdt veranderingen tegen, kijk maar naar die plannen bij de Grote Markt. Die markt ziet er nog steeds niet uit en het vorige plan met parkeergarage was uitstekend! Een tram geeft allure aan een stad en het is nog schoon ook en een prettig vervoermiddel...Laat je informeren uit andere steden, zij hebben meer ervaring...’ Dat is een reactie van een van onze lezers in Den Haag op de discussie over de Regiotram. Die is in Groningen opgerakeld sinds in onder meer de GIC is bericht dat er een Burgerinitiatief is gekomen tegen de tram. Niet iedereen is het daar mee eens. Voor dat bericht over het Burgerinitiatief en de reacties daarop: zie hieronder.
‘In Den Haag functioneert de tram prima, ook de grotere exemplaren en die gaan door fraaie historische stadswijken, geen probleem. Groningen is erg conservatief en houdt veranderingen tegen, kijk maar naar die plannen bij de Grote Markt. Die markt ziet er nog steeds niet uit en het vorige plan met parkeergarage was uitstekend! Een tram geeft allure aan een stad en het is nog schoon ook en een prettig vervoermiddel...Laat je informeren uit andere steden, zij hebben meer ervaring...’ Dat is een reactie van een van onze lezers in Den Haag op de discussie over de Regiotram. Die is in Groningen opgerakeld sinds in onder meer de GIC is bericht dat er een Burgerinitiatief is gekomen tegen de tram. Niet iedereen is het daar mee eens. Voor dat bericht over het Burgerinitiatief en de reacties daarop: zie hieronder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Enkele verontruste stad-Groningers en winkeliers in de Folkingestraat hebben een burgerinitiatief tegen de Regiotram opgericht. Ze richten zich tegen de plannen van B en W van Groningen, gesteund door het college van Gedeputeerde Staten, om een Regiotram aan te leggen. Dat is een stevige tram die niet alleen door de binnenstad kan rijden maar ook over bestaand spoor de regio in. "Het idee dat grote delen van de binnenstad gedurende lange tijd in bouwputten zullen veranderen is weerzinwekkend", is een van de argumenten. Ook vrezen ze dat de kosten van het project niet in de hand te houden zijn. Hieronder passages uit de persverklaring:

 

‘ Volgens eigen onderzoek van het trambureau zal de tram het gebruik van de auto met slechts 2-3% verminderen. Ook is de tram niet flexibel inzetbaar, en zal ook met een enkele reiziger het verkeer verstoppen. De toename van het gebruik van openbaar vervoer kan makkelijk met bussen van de nieuwste kwaliteit (duurzaam, energie-zuinig en CO2-arm) opgevangen worden tegen veel lagere kosten. ‘’

‘’De beoogde tramverbindingen zullen voor de buitenwijken een fors kwaliteitsverlies betekenen ten aanzien van busverbindingen( en vaker overstappen, wachttijden e.d.).
Het idee dat grote delen van de binnenstad gedurende lange tijd in bouwputten zullen veranderen is weerzinwekkend. Denkt U maar aan het Damsterdiep en aan het 15- to 20-voudige daarvan. Het stationsgebied gedurende 15 jaren overhoop, “HARTELIJK WELKOM, ER GAAT NIETS BOVEN GRONINGEN!????’

‘De kosten zullen wel met minstens 50% overschreden worden, zoals ervaringen met dit soort projecten uitwijzen. Dus het wordt al gauw 450 miljoen. Voor rekening stad, dus voor rekening burgers van de stad.Volgens gedeputeerde M.Jager (CDA) is de regiotram van Nationaal Belang.
Hij heeft om extra financiële steun van het Rijk gevraagd, zodat “de tram de regio in kan”(het budget was dus toch niet toereikend?).Het systeem van de Regiotram is zwaarder en tientallen miljoenen duurder.De stad krijgt dus geen stadstram, maar een regiotram(in feite een trein!)en er zijn daardoor meer risico's voor de binnenstad vanwege dat zwaardere systeem.’

‘Dit moet niet gebeuren. Wij willen daarom aan de politieke bestuurders duidelijk maken dat de Groningse bevolking dit niet accepteert. Wat willen wij dan wel? Er moet eerst een onafhankelijk onderzoek komen naar het nut van deze ingrijpende plannen en eventuele serieuze alternatieven. Daarna moet eerst een oordeel van de Noordelijke Rekenkamer (want liever vooraf dan achteraf, denkt U maar aan de ramp met de Blauwe Stad) voordat tot besluitvorming wordt overgegaan en de Groningse bevolking zich overtuigd weet dat de vele honderden miljoenen op een verantwoorde wijze worden besteed.’

Ondertekenaars:

Henk Cuperus

Johanna Botje

Rob Woudstra

Abel Groenewold
Walter de Geus

Jan Lemmen

Willem Tredget

Karst Zwart


Folkingestraat Winkeliersvereniging