nieuws

16 dec 2008, 11:11

Burgemeester Wallage moet duidelijker zijn over aanpak oud- en nieuw rellen, zeggen VVD en CDA

Inwoners van Groningen wachten nu al met angst en beven op de jaarwisseling. Dat schrijft VVD fractievoorzitter Betty de Boer in een brief aan burgemeester Wallage van Groningen, mede namens CDA fractievoorzitter Jan Seton. Tijdens de afgelopen jaarwisseling deden zich in de stad Groningen volgens haar veel ongeregeldheden voor. In twaalf uur tijd kwamen er bij de politie 3500 meldingen binnen variërend van branden, vechtpartijen, geweld tot ongelukken. In een aantal straten in Vinkhuizen en Paddepoel deden zich situaties voor die u als onaanvaardbaar heeft gekwalificeerd. “Bewoners in die straten moeten jaar in jaar uit met angst en beven de jaarwisseling afwachten. De CDA-fractie en de VVD fractie vinden net als u dat hier iets aan moet worden gedaan”, zo schrijft ze. Ze wil van de burgemeester weten of er dit jaar ook extra maatregelen zijn genomen. Betty de Boer:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Tweeënhalve week na de afgelopen jaarwisseling lazen we in de krant dat u de mogelijkheden onderzoekt om de komende jaarwisseling een beperkt aantal straten af te zetten. Deze straten zouden uitsluitend toegankelijk zijn voor mensen die met naam en rugnummer bij de politie bekend zijn. Inmiddels heeft u aangegeven af te zien van het plan om bepaalde straten tijdens de jaarwisseling af te sluiten. De bewoners van de Barnsteenstraat hebben in het Dagblad van het Noorden inmiddels verontwaardigd gereageerd op deze beslissing.

Afgelopen uitgave van Binnenlands Bestuur van vrijdag 12 december jl. heeft een interessante bijdrage getiteld 'klaar voor oud en nieuw'. Het gaat over excessen die zich voor kunnen doen tijdens van de nacht van oud op nieuw. Groningen wordt nog expliciet genoemd: 'In de meeste grote steden was de laatste jaarwisseling erg onrustig, .... , maar ook in Groningen'.
Onder voorzitterschap van burgemeester van Nijmegen Thom de Graaf is er een rapport samengesteld door de ‘Commissie overlast jaarwisseling’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken, met daarin allerlei maatregelen om excessen met de jaarwisseling aan te pakken en in te dammen.
In veel gemeenten die ieder jaar getroffen worden door excessen met de jaarwisseling zijn extra maatregelen getroffen. In Nijmegen is de burgemeester een communicatieoffensief gestart met de uitgifte van een kaart voor oud en nieuw met daarop de regels voor een goede jaarwisseling. In Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wordt supersnelrecht toegepast, en moet de dader op 2 januari al voor de rechter verschijnen. In Utrecht is de politie extra alert op het verhalen van schade. Weer in andere steden is gepraat met wijkbewoners met de vraag of er sleutelfiguren wilden zijn die verantwoordelijkheid wilden dragen tijdens de jaarwisseling.
In Groningen wordt ook gebruik gemaakt van snelrecht. Het gebruik van snelrecht en een hardere aanpak van het belagen van hulpverleners steunen wij van harte.

Afgelopen commissievergadering Financiën en Veiligheid is de jaarwisseling in Groningen nog even aan de orde geweest tijdens de rondvraag. U wilde toen niets zeggen over eventuele extra maatregelen. Ook in Binnenlands Bestuur wordt gezegd 'Burgemeester Jacques Wallage wil niet vertellen wat hij heeft ondernomen om nieuwe rellen te voorkomen'. Dit begrijpen wij enerzijds omdat potentiële relschoppers hier dan op kunnen anticiperen, maar anderzijds zou hier juist een preventieve werking van uit kunnen gaan.


Het bovenstaande leidt tot de volgende vragen:
1. Op welke extra inspanningen kunnen de bewoners van de straten in Vinkhuizen, Paddepoel en Beijum rekenen nu niet tot het afzetten van de straten wordt overgegaan?
2. Zijn er omstandigheden of ontwikkelingen denkbaar die er toe zouden kunnen leiden dat u in de komende jaren wel overgaat tot het afzetten van straten?
3. Zijn er extra maatregelen genomen voor de aankomende jaarwisseling en zo ja, welke zijn dat dan? Waarom wil de burgemeester niet aangeven welke extra maatregelen er zijn genomen voor oud en nieuw?
4. Wat vindt de burgemeester van bovengenoemd rapport onder voorzitterschap van De Graaf? En zijn er ook aanbevelingen overgenomen uit het rapport? Zo ja welke, zo nee, waarom niet?


Namens de fracties van het CDA en de VVD,


Jan Seton Betty de Boer
CDA VVD

(Zie ook: www.dsg.nl )