nieuws

29 dec 2009, 09:09

Burgemeester Leeuwarden bekritiseert Groningse hoofdcommissaris Dros en burgemeester Rehwinkel

De Groningse hoofdcommissaris Oscar Dros kan eventjes geen goed meer doen bij de burgemeester van Leeuwarden. Vorige week pleitte Dros op grond van efficiency overwegingen voor een noordelijk politiekorps. Burgemeester Crone van Leeuwarden laat nu weten 'verontwaardigd' te zijn over het pleidooi van hoofdcommissaris Dros. Crone vindt dat de actie van de Groninger hoofdcommissaris 'arrogantie uitstraalt' en 'ondergraaft de zin om verder met elkaar te praten'. Crone noemt het zelfs onbegrijpelijk waarom de burgemeester van Groningen, Peter Rehwinkel, hem niet over het Dros’ ideeën heeft ingelicht. 'Een slechte start voor de nieuwe burgemeester van Groningen'' vindt Crone. Een en ander meldt het Friesch Dagblad.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zoals gemeld liet Hoofdcommissaris Oscar Dros vorige week bij de presentatie van jaarcijfer over 2009 weten dat er bezuinigd moet worden bij de politiekorpsen. Wanneer je een noordelijk politiekorps vormt, dan kun je misschien eficiency-winst behalen en kun je minder bezuinigen, betoogde Dros. Hoe je moet komen tot een noordelijk politiekorps, dat is een tweede. 'Mij gaat het er om dat ik als politieman de veiligheid moet bevorderen en vanuit dat gezichtspunt vind ik dat ik zo'n noordelijk politiekorps aan de orde mag stellen', zo betoogde Dros.


Maar in Friesland denken ze daar anders over, zo meldt het Friesch Dagblad.

Ook de Friese waarnemend korpschef Max Daniel is niet blij met de uitspraken van Dros. De uitspraken van Dros stellen volgens Daniel de noordelijke samenwerking op de proef. De drie noordelijke korpsen gaan op het gebied van de meldkamer en de ondersteunende diensten samenwerken. Dat levert per korps 33 fulltime werknemers op, die elders ingezet kunnen worden. 'De samenwerking gebeurt zonder wettelijke grondslag, op basis van vertrouwen. Dan zijn dit soort opmerkingen jammer; die leiden tot wantrouwen', schrijft het Friesch Dagblad.

De Drentse korpsbeheerder Sicco Heldoorn had liever gehad dat zijn Groningse collega binnenkamers het plan had voorgelegd zodat de korpschefs, verantwoordelijke burgemeesters en de officieren van justitie erover hadden kunnen praten. Nu ontstaat er ruis, waardoor Dros het recht op een publiek debat al bij voorbaat heeft verloren, aldus Heldoorn.


Het hele artikel:


www.frieschdagblad.nl

Voor een eerder op de GIC gepubliceerd commentaar over dit onderwerp zie: www.gic.nl/nieuws/commentaar-noordelijke-politie-wat-zullen-ze-in-fryslan-wel-niet-zeggen