nieuws

02 nov 2000, 00:12

Brug Delfzijl-Emden moet Duitsland beter voor Noorden ontsluiten

Vanaf 2010 moet een kilometerslange brug Delfzijl verbinden met het Duitse Emden. Een ambitieuze internationale groep initiatiefnemers stelt dat zo’n vaste oeververbinding zowel de Noordelijke als de Duitse economie fors kan stimuleren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Uit verkennend onderzoek van de Groningse Hanzehogeschool is de haalbaarheid gebleken. Nu start een tweede, meer gedetailleerd onderzoek’’, aldus Eemsbrug-voorvechter Rikus Jager. Naar verwachting kost een 3,5 kilometer lange brug met vier rijbanen ongeveer 750 miljoen gulden. Overheden, zoals de provincie Groningen, zijn geïnteresseerd in het project. ‘’Maar zij willen eerst bestuderen wat de huidige verbetering van het wegennet oplevert.’’ De Eemsbrug zou de autorit van bijvoorbeeld Appingedam naar Duitsland bekorten van honderd naar veertig kilometer.
In de jaren zeventig zag PvdA-statenlid P. van Wingerden zo’n verbinding reeds als middel om de kwakkelende regionale economie een impuls te geven. Maar onderzoek van de Hanzehogeschool in Groningen gaf het idee pas dit jaar concreet vorm. Jager verwijst naar de aanleg van bruggen in Zeeland, die grote gebieden ontsloten, en soortgelijke projecten in Scandinavië als succesvolle voorbeelden. ‘’De brug zal vijf havens in het Eems-Dollard-gebied verbinden en betekent tevens dat nu nog maar matig door toeristen bezocht gebieden toegankelijker worden. Het plan heeft bovendien reeds positieve effecten, doordat de betrokken partijen inmiddels regelmatiger contact met elkaar hebben in deze voorbereidingsfase.’’