nieuws

05 jun 2002, 00:12

‘Brug bij Zoutkamp levensgevaarlijk’’

De situatie bij de brug over het Reitdiep in Zoutkamp is levensgevaarlijk. Het wordt hoog tijd dat de provincie Groningen passende maatregelen neemt om aan die situatie een einde te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dat vindt de fractie van GPV en RPF-SGP in Provinciale Staten van Groningen. De Statenleden reageren daarmee op mededelingen van de waterpolitie. Volgens de politie staan de camera’s waarmee de brug vanuit Lauwersoog wordt bediend niet goed opgesteld. Daardoor kan men in Lauwersoog de vaarroute bij de brug in Zouttkamp niet helemaal overzien en bestaat de kans dat men in Lauwersoog de brug naar beneden doet terwijl de boot nog niet weg is. Daardoor is onlangs een jacht al ernstig beschadigd.