nieuws

03 apr 2013, 10:10

Bromtoon Grijpskerk: commissaris der koningin vraagt hulp staatssecretaris

De bromtoon, die inwoners van Grijpskerk en omgeving in de gemeente Zuidhorn al jaren stoort, stelt ook de provincie Groningen voor grote raadsels. De Groningse commissaris der koningin Max van den Berg heeft de kwestie nu aangekaart bij het kabinet, althans bij de staatssecretaris.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een brief aan de gemeente Zuidhorn over de last die enkele inwoners van de gemeente al langere tijd ondervinden van laag frequent geluid schrijven GS dat zolang niet onomstotelijk is bewezen waardoor de laag frequente geluiden worden veroorzaakt er geen oplossing voorhanden is.

Ook melden GS dat de Commissaris van de Koningin tot twee maal toe de staatssecretaris om aandacht heeft gevraagd voor dit, naar de mening van GS, landelijke probleem.

Aanleiding voor deze brief was een brief van de gemeente Zuidhorn van 19 februari jl. waarin deze vraagt handhavend op te treden bij het industrieel complex van de NAM en Gasunie te Grijpskerk in verband met laag frequent geluid.