nieuws

18 okt 2001, 00:12

Broers en zussen verkleinen kans op astma

Het hebben van vele oudere broers en zussen verkleint de kans op allergie, zo blijkt uit het promotieonderzoek van G. Koppelman. Hij spoorde een aantal erfelijke oorzaken op van astma en allergie en onderzocht hoe die samenwerken met omgevingsfactoren, zoals de hoeveelheid broers en zussen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Koppelman zocht bij tweehonderd astmapatiënten en hun partners en kinderen naar kenmerken van allergie. Die blijken in grote gezinnen minder vaak voor te komen. Koppelman vermoedt dat dit komt doordat de jongere kinderen in grote gezinnen meer infecties doormaken en daardoor minder gevoelig zijn voor allergie. Het is de eerste keer dat dit fenomeen is aangetoond onder erfelijk belaste families.
Koppelman onderzocht verder op welke menselijke chromosomen de genen liggen die allergie veroorzaken en ontdekte daarbij een aantal nieuwe gebieden. Zo blijkt het gen CTLA-4 betrokken bij de activering van het afweersysteem en het gen CD14 lijkt de ernst van de allergie te beïnvloeden.
De promovendus toont ook aan bij mensen met bepaalde genvarianten het gen IL-4-receptor en het signaal-gen IL-13 elkaar dusdanig versterken dat deze mensen een bijna vijf keer grotere kans hebben op astma dan mensen zonder die varianten. ,,Dit is de eerste keer binnen de astmawereld dat we ontdekken dat bepaalde genen samenwerken in het veroorzaken van allergie en astma”, zegt Koppelman.
Astma en allergie zijn voor ongeveer de helft erfelijk bepaald, de rest is afhankelijk van omgevingsfactoren. Volgens Koppelman zijn met dit onderzoek nog niet alle genen gevonden die een rol spelen zij astma en allergieën, laat staan het precieze verband met niet-erfelijke factoren. ,,Maar als we meer over erfelijkheid leren, weten we ook meer over de andere factoren”, zegt Koppelman.