nieuws

15 mei 2001, 00:12

Brinkhorst: Status aparte voor Drents-Groningse Veenkoloniën

Minister Brinkhorst – die zijn politieke loopbaan als Statenlid in Groningen is begonnen – vindt dat er een nieuwe aanpak moet komen voor de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Ook zou het gebied een speciale status moeten krijgen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Om een negatieve spiraal te doorbreken en een al te grote afhankelijkheid van de landbouw te verminderen is het noodzakelijk dat er een nieuwe, speciale aanpak komt voor de Drents-Groningse Veenkoloniën. Daarbij zullen alle overheden die actief zijn in dit gebied in Groningen en Drenthe veel meer moeten samenwerken dan ze tot nu toe gedaan hebben.
Dat bepleitte maandagavond in Stadskanaal minister L.J. Brinkhorst (D66) van landbouw. Daar nam hij een rapport in ontvangst gewijd aan de toekomst van de Drents-Groningse Veenkoloniën. Dat is het grensgebied tussen Groningen en Drenthe met circa 200.000 inwoners waar de werkloosheid, ondanks overheidsmaatregelen van de afgelopen decennia, nog steeds relatief hoog is. Het rapport, met een analyse van de sociaal-economische situatie van dit gebied, werd geschreven door de Commissie Structuurversterking Veenkoloniën, een commissie die in december door de minister werd geïnstalleerd.
Volgens de commissie zijn de knelpunten inde Veenkoloniën het feit dat het gebied te eenzijdig is georiënteerd op de landbouw, met name op de teelt van fabrieksaardappelen voor het zetmeelconcern AVEBE. Ook is de dienstensector ondervertegenwoordigd, de arbeidsparticipatie te laag, waarbij er soms al sprake is van een tweede of derder generatie van werklozen in een familie. Ook is het opleidingsniveau van de bevolking te laag. * De Commissie pleit in haar rapport ‘Van Afhankelijkheid naar kracht’ voor een op alle terreinen afgestemde integrale aanpak van de problemen in het gebied, waarbij Rijk, provincies en de tien gemeenten samenwerken. Volgens het rapport zou er zelfs een speciale status voor het gebied moeten komen, waarbij de overheden zich gezamenlijk inspannen voor maatregelen als het verbeteren van de infrastructuur, verbeteren van het openbaar vervoer, aanleg van bedrijfsterreinen, meer variatie in de landbouw en nieuwe ICT-voorzieningen. Brinkhorst liet weten de conclusies te onderschrijven en zich binnen het kabinet hard te zullen maken voor een nieuwe Veenkoloniale aanpak, die bestaat uit een gezamenlijker optreden van de overheden.