nieuws

28 okt 2009, 18:06

Brief aan Gemeenteraad: ‘SuikerUnieterrein komende 15 jaar grootste stadsboerderij van Europa?’

Gedane zaken nemen geen keer: tot grote teleurstelling van veel Groningers is er straks nog weinig dat herinnert aan de SuikerUnie. De vroegere suikerfabriek wordt in recordtijd finaal gesloopt. Het Groningse centrum voor debat en opinie over architectuur en stedenbouw, het Platform Gras, heeft woensdag bij de Groninger gemeenteraadsleden een brief bezorgd. Daarin wordt er voor gepleit om het enorme terrein, dat de komende vijftien jaar niet bebouwd wordt, een bijzondere invulling te geven. Hieronder belangrijke passages uit de brief van Platform Gras aan de gemeenteraadsleden:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

(…) Wat daarentegen wél zinvol is, is om op een intelligente en ambitieuze manier te doordenken hoe het SuikerUnieterrein uit kan groeien tot een volwaardig en interessant onderdeel van de
stad en regio Groningen. Gezien het feit dat het terrein vanuit strategische gemeentelijke overwegingen de komende 15 jaar niet zal worden ontwikkeld, hebben we daar ook ruim de tijd voor.
Platform GRAS pleit ervoor om deze periode aan te grijpen, of zelfs te omarmen. We kunnen onderzoek doen naar toekomstige ontwikkelingen. We kunnen experimenteren, en dan niet
alleen op papier, maar ook in het echt.

We kunnen nadenken over toekomstige kwaliteiten en misschien nu nog ontbrekende programma’s die van de stad een nog prettiger leefomgeving kunnen maken. Of nog beter: laten we de huidige tijd van crisis en recessie gebruiken om met het terrein van de SuikerUnie als casus de stad letterlijk en figuurlijk opnieuw uit te vinden.


Hoe ziet die stad eruit? Een stad waarin we ons bewust bevrijden uit onze zelfgebouwde gevangenis vol traditionele planologische uitgangspunten, regels en randvoorwaarden?

Hoe ziet een Suiker(Unie)stad eruit waarin we zonder ballast vorm gaan geven aan onze ambities van duurzaamheid, vervoer en de huisvesting van bijzondere groepen mensen? Groningen wil
de duurzaamste stad zijn? Ok: doe het hier!

GRAS roept op om niet de veelgehoorde ‘tussentijd’ te vullen en om niet automatisch te wijzen op de cultuur en de kunstenaars als reddende engelen. Allereerst omdat die het al druk genoeg hebben op het CiBoGa-terrein, en anderzijds omdat we de kunst en de cultuur niet mogen en kunnen overvragen.

Zet nu de lijnen uit voor de realisatie van een nieuwe stad of een nieuw stadsdeel. Experimenteer. Denk na over interessante programma’s. Van voedselproductie in de stad tot
woonvormen en combinaties met werk en recreatie die we nog niet kennen. Kijk of we weer meer organisch kunnen gaan bouwen. In kleine partjes. En doe dat dan ook! Groningen kan
hierin een absolute voortrekker zijn, nationaal en internationaal. Zij kan op intelligente wijze vormgeven aan het nadenken over een nieuw stuk stad. En vervolgens die nieuwe stad ook
bouwen. Op een unieke plek: vele hectares op steenworp afstand van de binnenstad.


Platform GRAS heeft het voornemen komend jaar het voortouw te nemen in deze vrije zoektocht naar concrete ideeën voor het SuikerUnieterrein, met een breed programma bestemd voor inwoners van de stad én professionals. We willen niet toe naar een collectie plannetjes, maar juist naar een intelligente strategie waarmee we de komende 15 jaar het terrein mentaal laten versmelten met de stad en ondertussen kunnen nadenken over zinvolle bestemmingen.

Vandaag, terwijl u vergadert, wordt hier al over nagedacht door een team van mensen dat zich de komende vier weken – vier opeenvolgende woensdagmiddagen – in alle vrijheid zal buigen
over de mogelijkheden van het SuikerUniegebied. Graag houden wij u van de vorderingen op de hoogte. Daarnaast hopen wij dat dit schrijven en alle reacties op de debatbrief u enthousiast maken om met ons mee te denken over de toekomst van het SuikerUnieterrein.’’

Hartelijke groet!

Platform GRAS