nieuws

01 dec 2002, 00:12

“Brandweer functioneert goed’

De brandweer in Groningen functioneert goed. Er zijn wel interne conflicten en ook de communicatie verloopt niet altijd optimaal, maar dat heeft de dienstverlening niet aangetast. Dat blijkt uit een extern onderzoek naar het functioneren van de Groninger brandweer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het onderzoek werd op verzoek van het college van B en W ingesteld nadat afgelopen zomer door anonieme brandweerlieden werd gesteld dat het goed mis zit binnen de organisatie. Door conflicten en spanningen zou de hulpverlening van de brandweer minder goed zijn.
Volgens de onderzoekers is er met de hulpverlening niets mis. Wel moet er meer geïnvesteerd worden in communicatie en aandacht worden besteed aan de cultuuromslag als het gevolg van organisatieveranderingen.