nieuws

19 dec 2012, 09:09

Branden Winschoten: provincie trekt portemonnee voor veiligheid

De provincie Groningen stelt 20.000 euro beschikbaar voor het opknappen van de binnenstad van Winschoten. Winschoten werd afgelopen maanden talloze keren opgeschrikt door brandstichtingen. Vooral leegstaande panden in het centrum waren het doelwit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met het geld moet de leefbaarheid en veiligheid in het centrum verbeterd worden. Leegstaande panden worden opgeknapt.

Het centrum van Winschoten telt 220 panden waarvan een groot aantal leeg staat. Leegstaande (winkel)panden tasten de leefbaarheid aan en kunnen verpaupering in de hand werken, aldus de provincie.

De provincie beschouwt het project als een pilot. Voor de uitvoering van het project ‘Profilering en presentatie panden centrum Winschoten’ is in totaal € 44.000 beschikbaar. Het project wordt medegefinancierd en uitgevoerd door de gemeente Oldambt.