nieuws

02 jul 2001, 00:12

Braindrain jong talent uit noorden ‘moet gestopt worden’

De Rijksuniversiteit Groningen en de FNV Noord zijn een samenwerkingsverband aangegaan om de uittocht van talentvolle jongeren uit Groningen, Friesland en Drenthe naar de Randstad of het zuiden, tegen te gaan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze ‘braindrain’ is slecht voor de noordelijke economie, en bovendien niet nodig want veel noordelijke bedrijven zitten te springen om jong talent. Althans, dat zeggen die bedrijven.
De FNV Noord is al langer actief om de braindrain uit het noorden te stoppen, en richtte daartoe vorig jaar de Stichting The Workparade op. Die stichting wil de omvang van de braindrain nu in kaart brengen, en is daartoe een samenwerking aangegaan met het Centrum van Arbeid en Beleid van de RUG en met de afdeling communicatie van de Hanzehogeschool. Deze organisaties moeten met voorstellen komen om de braindrain te keren en moeten onderzoeken of het imago van het noorden misschien verbetering behoeft. Volgende week donderdag, 5 juli, organiseert de stichting in Leeuwarden een groot symposium over de problematiek.