nieuws

18 jun 2002, 00:12

Boze rechter stuur te laat 'bezorgde' verdachte naar huis

De Groningse rechtbank heeft een verdachte die niet op tijd door de dienst vervoer en ondersteuning (dvo) werd afgeleverd zonder berechting weggestuurd. De Officier van Justitie moet in hoger beroep gaan om de 31-jarige man, die verdacht werd van acht diefstallen, alsnog te laten berechten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De dvo stelt al langere tijd te kampen met onderbezetting en niet altijd in staat te zijn verdachten altijd op het gevraagde tijdstip voor te leiden.
Volgens persrechter F. Wieland is het te laat bezorgen van verdachten bij de rechtbank aan de orde van de dag. ,,Het Openbaar Ministerie moet er gewoon voor zorgen dat de verdachten op tijd zijn. Zolang het OM daar niet toe in staat is, zullen strafzaken in het water blijven plompen.’’
Het OM is verantwoordelijk voor een goed verloop van een strafproces. Wanneer er fouten worden gemaakt in het proces of wanneer wordt gehandeld in strijd met de rechten van een verdachte, dan kan het OM het recht iemand te vervolgen verspelen. Het maakt in principe geen verschil of het een vormfout betreft of het te laat afleveren van een verdachte.
Woordvoerder K. Smit van het OM ,,baalt ook als een stekker’’. ,,Je zou toch verwachten dat een professionele dienst dit soort logistieke zaken zelf kan regelen’’, stelt ze. ,,We hebben geen enkel pressiemiddel behalve maar blijven zeuren en klagen dat de verdachten op tijd moeten komen.’’
Het ministerie van Justitie, waar de dvo onder valt, ziet het gebeurde als een ,,incident’’. ,,We kennen de capaciteitsdruk waar elk justitieel apparaat onder lijdt’’, aldus een woordvoerder. Het ministerie treedt in overleg met de Groningse rechtbank en het OM om dergelijke excessen in de toekomst te voorkomen.