nieuws

21 jan 2003, 00:12

Boze garnalenvissers blokkeren haven Lauwersoog

Zeker dertig boze garnalenvissers blokkeren dinsdag rond het middaguur de haven van Lauwersoog. Dat heeft woordvoerder W. Groenij van de garnalenvissers maandag bevestigd. De garnalenvissers willen op ludieke wijze de aandacht vestigen op de talloze problemen waarmee zij de afgelopen weken zijn overvallen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vissers zijn bang dat zij de dupe worden van de boete die de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft opgelegd aan de garnalenhandelaren. De NMA besliste vorige week dat de handelaren een boete van ruim 13 miljoen euro moeten betalen omdat ze onderlinge prijsafspraken hebben gemaakt. Vissers die vinden dat ze nu al een te lage prijs krijgen voor de garnalen vrezen dat handelaren nog minder gaan betalen.
Een ander probleem vormt een onderzoek dat het ministeire van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) de komende tien jaar wil houden in een gebied onder Rottumeroog en Rottumerplaat. In dit zogeheten referentiegebied mogen de vissers tot 2013 niet vissen. Het ministerie wil nagaan of de garnalenvisserij schadelijke gevolgen heeft voor de zeebodem. Volgens de Nederlandse Bond van Garnalenkustvissers komt door de afzetting van dat gebied een groot aantal garnalenvissers in de financiƫle problemen.