nieuws

15 aug 2008, 10:10

Bouw parkeergarage Damsterdiep stil; conflict gemeente en aannemer

De gemeente Groningen legt een geschil over de bouw van de parkeergarage Damsterdiep voor aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Het college van B&W heeft hiertoe besloten, omdat aannemer Strukton het werk niet wil hervatten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente maakt daarom gebruik van de mogelijkheid in het contract met de aannemer om dit geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Een uitspraak van de Raad van Arbitrage moet leiden tot het hervatten van de werkzaamheden. De bouw van de parkeergarage ligt gedeeltelijk stil sinds begin maart dit jaar.

Aanleiding voor het geschil tussen gemeente en aannemer is de uitkomst van het onderzoek naar zetting van de grond. Deze uitkomst wordt niet onderschreven door Strukton. In maart trad er onverwacht zetting op waardoor een aantal panden aan het Damsterdiep begonnen te scheuren. Op dat moment waren er ruim 400 van de 1500 funderingspalen in de grond geboord. Hierop legde de gemeente de boorwerkzaamheden stil om de oorzaak te achterhalen. Deze werd door onafhankelijke deskundigen gevonden in de manier waarop de gaten voor de palen zijn geboord. Een proef wees uit dat als er meer druk op de boor wordt gezet er geen zetting meer optreedt in de omgeving. Hierop gaf de gemeente eind mei groen licht aan de aannemer om met deze aanpassing verder te bouwen.

In de maand juni hebben meerdere gesprekken niet geleid tot het hervatten van de werkzaamheden. In het contract met de aannemer staat dat als een geschil zich voordoet, de Raad van Arbitrage voor de Bouw kan worden verzocht een bindende uitspraak te doen. Naar verwachting zal de Raad voor eind september een uitspraak doen.<<<