nieuws

10 sep 2008, 20:08

Bouw parkeergarage Damsterdiep hervat

Aannemingsbedrijf Strukton start zo snel mogelijk met de bouw van de parkeergarage aan het Damsterdiep. Dit is de uitkomst van een gesprek tussen de gemeente en de aannemer. Er werd gesproken over de koppeling tussen de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd, de aansprakelijkheid voor de schade in de omgeving en de voorwaarden waaronder verder gebouwd kan worden. De koppeling tussen werkzaamheden en aansprakelijkheid is nu losgelaten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De discussie hierover staat de voortgang van de bouw nu niet langer in de weg. Voor het resterende gedeelte van de funderingswerkzaamheden gaat de gemeente Groningen aanwijzingen geven hoe de aannemer de werkzaamheden moet uitvoeren. Wie uiteindelijk aansprakelijk is voor de veroorzaakte schade wordt op een later moment behandeld.

De gemeente is verheugd dat er weer gebouwd gaat worden. Vooralsnog wilde de aannemer niet verder bouwen aan de parkeergarage, omdat volgens hem de verzakkingen in de omgeving van de bouwput in maart dit jaar niet aan de gehanteerde bouwmethode zouden liggen. Dit was een paar maanden later echter wel de conclusie van de gemeente. Enkele aanpassingen aan de bouwmethode zouden voldoende zijn om veilig verder te kunnen werken. Vanwege het ontbreken van overeenstemming over de aansprakelijkheid voor de tot dusver geleden schade wilde de aannemer het werk niet hervatten. Gisteren is deze aansprakelijkheid ontkoppeld van het werk om op een later moment hierover te overleggen. Afgesproken is dat de aannemer nu onder aanwijzing van de gemeente verder gaat met het werk. De spoedarbitrage is hiermee van de baan. De Raad van Arbitrage voor de Bouw zou vandaag bijeenkomen voor behandeling van het geschil.

De directieaanwijzingen door de gemeente gaan alleen over de funderingswerkzaamheden in de bouwput. De gemeente zal nu aangeven op welke wijze en in welke volgorde de overige 1100 van de in totaal 1500 palen moeten worden gemaakt. De gemeente blijft de werkzaamheden nauwlettend volgen om verdere schade aan de omgeving te voorkomen.