nieuws

19 feb 2014, 11:11

Bouw nieuwe Noordzeebrug van start; "Goed voor bereikbaarheid en voor economie"

Gedeputeerde Mark Boumans en hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat, Sieben Poel, hebben woensdagochtend het startsein gegeven voor de bouw van de nieuwe Noordzeebrug. Boumans en Poel mochten een deel van het asfalt op de brug frezen. In dit bericht vindt u een korte impressie van de handeling. De nieuwe brug zorgt ervoor dat de vaarweg Lemmer-Delfzijl kan worden verbreed en verhoogd. Tegelijkertijd komt er een nieuwe aansluiting van de Ring Noord op de Bedumerweg. Het project, dat nu de laatste bouwfase ingaat, zorgt voor een belangrijke verbetering in doorstroming en veiligheid in het noordelijk gedeelte van de provincie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het verbreden en verhogen van de vaarweg, waardoor het een zogenaamde klasse 5-vaarweg kan worden, zorgt volgens Sieben Poel voor een economische impuls. Doel is dat grotere schepen vlot en veilig kunnen varen. Dan gaat het onder meer klasse Va-schepen. Dat zijn schepen van 110 bij 11,4 meter met een gewicht van maximaal 3.000 ton. Zo is de weg vrij voor meer transport over water. Om ervoor te zorgen dat die schepen onder de Noordzeebrug door kunnen varen, wordt de brug verhoogd van zes naar negen meter.

Gedeputeerde Mark Boumans is blij dat de werkzaamheden nu echt van start gaan. ‘Er waren de nodige hobbels, maar we staan hier wel op tijd. Dit project is niet alleen belangrijk voor de vaarwegverbetering, maar ook voor de bereikbaarheid van de staf. Zodra we met de zuidelijke ringweg aan de slag gaan, moet de oostelijke ringweg helemaal klaar zijn. Dit project is daarin een belangrijke stap.’ De Groningse wethouder Joost van Keulen zou samen met Boumans en Poel de aftrap verzorgen, maar hij moest zich ziek afmelden.

De aannemerscombinatie Van Spijker/Oosterhof-Holman, een regionale partij, heeft voor een bijzondere aanpak gekozen om de nieuwe brug te kunnen bouwen. De bouw van de nieuwe brug vindt drie meter boven de bestaande (oude) brug plaats. Daarbij dient de bestaande brug als tijdelijke ondersteuning voor de bouw van de nieuwe brug. Als de gehele nieuwe brug klaar is, wordt de bestaande brug gesloopt. Het is de bedoeling dat er altijd twee rijstroken beschikbaar zijn voor het verkeer. Dat kan eerst nog over de oude brug rijden, terwijl een deel van de nieuwe brug wordt gebouwd. Als dat deel klaar is, wordt de verkeersstroom verplaatst en wordt de brug afgebouwd. Dat gebeurt ongeveer in november.

 

In het project ‘Aanpak Noordzeebrug’ werken de provincie Groningen, Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen samen. Genoemde partijen zijn ook financier van het project. Rijkswaterstaat heeft subsidie verstrekt voor de voorbereiding en realisatie van de Noordzeebrug. De provincie Groningen is trekker van dit project en heeft de planvorming en voorbereiding gedaan in samenwerking met de gemeente Groningen en zal ook de realisatie voor haar rekening nemen. Ook is er een bijdrage vanuit de commissie Bodemdaling. Het eerste deelproject, het verleggen van het fietspad en de aanleg van een tijdelijke weg, is al uitgevoerd.