nieuws

13 jun 2012, 17:05

Bouw Groninger Forum definitief: BAM Utiliteitsbouw krijgt gunning

De bouw van het Groninger Forum gaat nu definitief door. B en W hebben de gunning woensdagmiddag bekend gemaakt.
De bouw van het Groninger Forum gaat nu definitief door. B en W hebben de gunning woensdagmiddag bekend gemaakt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het afgelopen half jaar heeft de aanbestedingsprocedure van het Groninger Forum, de parkeergarage en de fietsenstalling plaatsgevonden. BAM Utiliteitsbouw is hierbij als beste uit de bus gekomen. Zij kwamen met de economisch meest voordelige inschrijving. Het college van burgemeester & wethouders van Groningen heeft op dinsdag 12 juni 2012 het besluit tot voorlopige gunning aan BAM Utiliteitsbouw genomen.

In tegenstelling tot traditionele aanbestedingen, is bij de aanbesteding van het Groninger Forum niet in de eerste plaats beoordeeld op wie de laagste inschrijving had, maar gaat de opdracht naar de economisch meest voordelige inschrijving. Hiervoor zijn naast de prijs ook de planning en de kwaliteit van het plan van aanpak van belang.

In de eerste fase van de aanbesteding zijn vijf geschikte bouwers en bouwcombinaties geselecteerd. Deze partijen hebben op basis van het bestek en de tekeningen hun prijs, planning en plan van aanpak ingediend.


De ingediende stukken zijn vervolgens beoordeeld en gewaardeerd door een commissie waarin de gemeente, adviseurs van Twijnstra Gudde, bouwplanontwikkelaar ABT en installatie-adviseurs van bureau Huisman & Van Muijen zitting hadden.
Uit de beoordeling kwam naar voren dat BAM Utiliteitsbouw de economisch meest voordelige inschrijving had gedaan. Het aanbestedingsresultaat past binnen de financiële kaders van bouw-en grondexploitatie en realiseert ook de taakstellende optimalisatie en het aanvullend krediet voor de bouw van het Informatiecentrum.

Naar verwachting zal de grond in september 2012 overgedragen worden aan de bouwer en dan kunnen de werkzaamheden van start.


Het is de bedoeling dat de garage en fietsenstalling medio 2016 in gebruik genomen worden. Het Forum moet eerst ingericht worden en gaat in 2017 open.