nieuws

17 apr 2001, 00:12

Boomstamkano Pesse toch echt vaartuig

De historische boomstamkano van Pesse blijkt echt een vaartuig te zijn geweest. Dat concludeerde het Drents Museum in Assen woensdagmiddag, na een geslaagde tewaterlating van een exacte replica van de boomstamkano in een ven bij Assen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In augustus 1955 werd bij wegwerkzaamheden in de buurt van het Drentse dorp Pesse een oude, horizontaal liggende boomstam gevonden. Een oplettende boer herkende er een oud vaartuig in en in overleg met archeologische experts uit Groningen werd besloten het object, dat zo’n 8000 jaar voor Christus moet zijn vervaardigd, over te brengen naar het Drents Museum in Assen.
Hier verwierf het vaartuig wereldfaam als de oudste boot ter wereld. Aan de eigenlijk functie van het object is lange tijd niet getwijfeld, maar in de loop der jaren werd er door andere archeologische vondsten steeds meer bekend over prehistorische kano’s. Een Deense archeoloog trok het vaarvermogen van de oudste boot zelfs in twijfel en opperde dat het mogelijk een veetrog was geweest.
De enige manier om deze twijfel over de kano voor altijd een halt toe te roepen, was door de kano te reconstrueren. In het grootste geheim werd de afgelopen twee weken met gereedschap uit de middensteentijd een boomstam uitgehold om proefondervindelijk vast te stellen of het antieke object daadwerkelijk geschikt was om mee te varen.
Gedurende vijf dagen zijn er vier personen bezig geweest met het uithollen van een dikke dennenstam. De 3 meter lange en 45 centimeter brede kano werd uitgehakt met vuurstenen en hertshoornen werktuigen.
Woensdagmiddag maakte een ervaren kanoër een geslaagd tochtje met de replica. Twee kleindochters van de vinder van de boomstamkano (in augustus 1955) hadden de kano eerst gedoopt. Volgens het museum is het bewijs geleverd dat het toch echt de oudste boot ter wereld in z'n collectie heeft. Mogelijk wordt de replica op Koninginnedag in Hoogeveen tentoongesteld.