nieuws

30 jan 2003, 00:12

Boomonderhoud op de Vennen van Groninger Landschap

De bomen die in de tuin bij ‘de Vennen’ aan de Rijksstraatweg 333 staan krijgen een onderhoudsbeurt. ‘De Vennen’ is het hoofdkantoor van de Stichting Het Groninger Landschap.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De tuin is in 1920 ontworpen en aangelegd door tuinarchitect Jan Vroom. Het is een historische tuin die in hoofdopzet vrijwel onaangetast is gebleven. De ruim 80-jaar oude bomen zijn aan onderhoud toe. Alle 50 bomen worden geïnspecteerd op ingerotte snoeiwonden en schimmelaantastingen. Inmiddels is al gebleken dat 4 bomen zo sterk zijn aangetast dat ze moeten worden gekapt. Omwille van de veiligheid in de directe omgeving van de boom worden slecht aangehechte en dode takken verwijderd. Sommige boomkronen worden uitgedund. Een aantal bomen worden gesnoeid omdat de overlast voor de gebouwen en de buren te verminderen. Het werk wordt uitgevoerd door Quercus Boomverzorging BV uit Gasselte.