nieuws

02 jul 2009, 15:03

Boek over lijkenhuisjes op Groninger kerkhoven

Deel drie uit de reeks uitgaven van de Stichting Oude Groninger Kerken over kerkhoven in de provincie Groningen is herdrukt en opnieuw uitgebracht Dit boekje: ‘Een lokaal voor tijdelijke bewaring’, werd geschreven en van foto’s voorzien door Pieter de Vries. Met deze reeks boekjes over kerken en kerkhoven wil de Stichting Oude Groninger Kerken de belangstelling voor dit bijzondere culturele erfgoed in het Groningerland te bevorderen. In ‘Een lokaal voor tijdelijke bewaring’ wordt een globaal overzicht gegeven van de verschillende huisjes in Groningen in de periode tussen 1876 en 1976. Het zijn, zo schrijft de auteur, soms prachtige staaltjes architectuur, geplaatst in een sfeervolle omgeving, die een bijzonder fenomeen in de funeraire geschiedenis van ons land vertegenwoordigen

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na een cholera-epidemie in 1866-1867 die 21.000 doden had geëist, werd in 1872 de Wet tot Voorzieningen tegen Besmettelijke Ziekten uitgevaardigd. In die wet nam de regering op dat bij elke begraafplaats in Nederland een zogenaamd doden- of lijkenhuisje moest worden opgericht voor tijdelijke bewaring van overledenen aan een besmettelijke ziekte. Aan deze bijzondere, maar tot voor kort bijna vergeten gebouwtjes wordt in dit boekje uitgebreid aandacht besteed.

De reeks Groninger Kerkhoven wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Dr. P.H. Wijkfonds.