nieuws

30 okt 2009, 09:09

Boek over geschiedenis Martinitoren

Burgemeester Peter Rehwinkel van Groningen neemt op 7 november het eerste exemplaar van een nieuw boek in ontvangst over de geschiedenis van de Martinitoren. Historicus Frans Westra verrichtte jarenlang onderzoek naar de trots van de noordelijke hoofdstad en presenteert de resultaten daarvan in het boek Martinitoren. het betreft een boek van uitgeverij Passage. De bijna honderd meter hoge toren vormt al vijf eeuwen een markante baken in het Groningse landschap. Maar de laatste jaren krijgt de Olle Grieze concurrentie van andere hoogbouw dat de sky-line nu mede bepaalt. Westra vond in de archieven onder meer dat de toren in de loop der eeuwen door acht grote branden werd getroffen. Ook wilde een deel van het gemeentebestuur de 'Olle Grieze', zoals de Groningers het icoon liefkozend noemen, aan het eind van de negentiende eeuw zelfs de toren afbreken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door: