nieuws

19 aug 2002, 00:12

Bodemverontreiniging terrein AZC Delfzijl

Onlangs is begonnen met de bouw van een nieuw asielzoekerscentrum aan het Zwet te Delfzijl. Tijdens graafwerkzaamheden ten behoeve van deze nieuwbouw is bodemverontreiniging aangetroffen in de vorm van restanten asfalt. Deze restanten zijn waarschijnlijk afkomstig van de voormalige Farmsumerweg, op het voormalig parkeerterrein.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ongeveer een jaar geleden is een indicatief bodemonderzoek uitgevoerd waaruit op dat moment geen bodemverontreiniging naar voren is gekomen. In verband met het aangetroffen asfalt is inmiddels een nader onderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn over ongeveer drie weken bekend. Deze verontreiniging leidt momenteel niet vertraging in de bouw van het asielzoekerscentrum