nieuws

13 feb 2013, 10:10

Blog in Financieel Groningen.nl: ‘Minister Kamp moet ook emoties van Groningers meenemen in afwegingen’

‘Henk Kamp wil zich tot eind 2013, wanneer conclusies van onderzoeken bekend zijn, niet uitspreken over de toekomst van de gaswinning in Groningen en de beperking van de materiële schade. Wat zou het mooi zijn als de minister wetenschappelijk in staat wordt gesteld om de emotionele schade van de bevolking als volwaardige factor mee te wegen. En daar bijtijds

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

kond van doet. Het bespaart hem en ‘ons,’ hoe modern zijn aanpak ook, de nodige damage control achteraf.’

Passage uit een nieuw blog op financieelgroningen.nl van Jelle Leenes.

Jelle Leenes is journalist en schrijver. Hij was lid van de hoofdredactie van het ANP, eerste hoofdredacteur en medewegbereider van Metro, en correspondent in Frankrijk.

Zijn, en andere blogs met meningen die te denken geven op:

www.financieelgroningen.nl

(Kent u ook interessante opinies-vormers ? Laat het ons weten: info@gic.nl )